Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Dreimaņi” zemes vienībai Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā

07.05.2018 09:17

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.04.2018. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dreimaņi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.4,12.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus, kā arī privātmāju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāju Andru Valaini.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 31.maijam var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Andra Valaine,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 07/05/2018 16:51
atpakaļ