Otrdiena, 2021. gada 28 . septembris

Vārda dienas: Ādolfs, Ilgonis

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

31.05.2021 17:29

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 26. maija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kosas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0082, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 12,6. §, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Kosas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0082, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īstenošanai, paredzot tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja Veldze Liepa.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2021. gada 14. jūlijam  Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67914380.

Veldze Liepa, Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 31/05/2021 17:31
atpakaļ