Otrdiena, 2021. gada 28 . septembris

Vārda dienas: Ādolfs, Ilgonis

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

31.05.2021 17:03

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.maija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Meža putni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0918 un nekustamā īpašuma “Meža ogas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0190, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 12,5.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Meža putni” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0918 un nekustamā īpašuma “Meža ogas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0190, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadalīšana savrupmāju apbūvei, veidojot vienotu ielu tīklu un inženierinfrastruktūru, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, atļauto izmantošanu un aprobežojumus katrai plānotajai zemes vienībai

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Svetlana Buraka.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2021. gada 14. jūlijam  Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67511291.

Svetlana Buraka, Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 31/05/2021 17:03
atpakaļ