Trešdiena, 2021. gada 14 . aprīlis

Vārda dienas: Egils, Egīls, Nauris

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

01.02.2021 18:37

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” zemes vienībai Vīkuļos Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.01.2021. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” zemes vienībai Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 2,13.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, kadastra Nr. 8048 008 0572, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0552, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īstenošanai, paredzot tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Daina Klauģe.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 16.03.2021. Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67913758.

Daina Klauģe,

Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/02/2021 09:36
atpakaļ