Otrdiena, 2021. gada 02 . marts

Vārda dienas: Laila, Lavīze, Luīze

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes teritorijas paplašināšanu detālplānojuma izstrādei teritorijai pie Indriņas ielas Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā

04.01.2021 13:22

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.10.2020. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai pie Indriņas ielas Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 20,16.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80480010058, 80480010951, 80480010950, 80480010952, 80480010953, 80480010954, 80480010955, 80480011016, 80480011017, 80480010939. Savukārt, ar Babītes novada pašvaldības domes 16.12.2020. lēmumu “Par detālplānojuma teritorijai pie Indriņas ielas, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, izstrādes teritorijas palielināšanu”, protokols Nr. 23, 7.§, detālplānojuma teritorijā papildus tika iekļauta nekustamā īpašuma Indriņas iela 6, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1015.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt detālplānojuma teritorijā ietilpstošo zemes vienību robežas, paredzot papildus apbūves zemes vienību izveidi ar tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 19.02.2021. Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski ,sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67511291.

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/01/2021 13:22
atpakaļ