Svētdiena, 2022. gada 23 . janvāris

Vārda dienas: Austris

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma “Irmas” Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, apstiprināšanu

18.12.2020 10:37

Ar Babītes novada pašvaldības domes 16.12.2020. lēmumu “Par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Irmas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0079 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.23, 9.§)  ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Irmas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0079.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Attīstības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Pašreizējā izmantošana

Paskaidrojuma raksts

Plānotā atļautā izmantošana

Apbūves noteikumi

Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma

ZIP grafiskā daļa

Veldze Liepa,

Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/12/2020 10:37
atpakaļ