Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunzemes” detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

04.07.2017 15:37

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunzemes” detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.06.2017. lēmumu „Par nekustamā īpašuma “Jaunzemes” detālplānojuma grozījumu projekta nekustamā īpašuma Salienas iela 12 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030751, nekustamā īpašuma Salienas iela 14 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030728, nekustamā īpašuma Lielupes iela 3 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030686, nekustamā īpašuma Lielupes iela 4 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030688, nekustamā īpašuma Lielupes iela 6 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030687, nekustamā īpašuma Lielupes iela zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030757, nekustamā īpašuma Bulduru iela 10 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030685 un nekustamā īpašuma Vaivaru iela zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030756 teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, protokols Nr. 10,14.§, detālplānojuma grozījumu projekts iepriekš minētajai teritorijai ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 18.07.2017. līdz 15.08.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.08.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma grozījumu projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma grozījumu materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā,  Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi: fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā: pirmdienas un ceturtdienas – no pulksten 8.15–12.15 un no pulksten 13–18.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/07/2017 16:42
atpakaļ