Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta nekustamajam īpašumam Lāču iela 12 nodošanu publiskajai apspriešanai[:]

21.11.2014 16:44

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 22. oktobra lēmumu „Par detālplānojuma grozījumu projekta nekustamajam īpašumam Lāču iela 12, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070431, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.14,4.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 26.11.2014-29.12.2014.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 04.12.2014 plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Detālplānojuma projekta izstrādātājs – teritorijas plānotāja Zane Koroļa, tālr. 29443515

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Teritorijas plānotāja Inga Griezne

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 16:48
atpakaļ