Piektdiena, 2020. gada 25 . septembris

Vārda dienas: Rauls, Rodrigo

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lielbatari” zemes vienībai, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā

04.09.2019 16:23

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.08.2019. lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Lielbatari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0959 Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu”, protokola Nr.15,12.§, ir apstiprināti detālplānojuma grozījumi nekustamā īpašuma “Lielbatari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0959 Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma grozījumu dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Zemes ierīcības darbu plāns

Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma

Meliorācijas sistēmas pārbūves priekšlikums

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/09/2019 16:27
atpakaļ