Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma grozījumu 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu[:]

21.07.2011 14:11

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.10.2011. lēmumu (prot.Nr. 16, 9.§). nekustamā īpašuma „Dušeļi”, Salas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8088 003 0065, detālplānojuma grozījumu 1. redakcija nodota sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Sabiedriskās apspriešanas termiņš – trīs nedēļas no paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 21.11.2011. plkst.17.00 Babītes novada pašvaldības ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojuma 1.redakcija būs izstādīta Babītes novada pašvaldības ēkās: Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā un„Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no 8.15-12.15 un 13.00- 18.00.

                

Dzirkstīte Paņķo,
teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 14:11
atpakaļ