Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma grozījuma projekta nekustamajiem īpašumiem “Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, “Sporta halle”, “Strēles” un jūrmalas iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai[:]

15.09.2016 16:22

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmumu “Par detālplānojuma grozījumu projekta nekustamajiem īpašumiem “Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, “Sporta halle”, “Strēles” un Jūrmalas iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 12, 10.§) detālplānojuma grozījumi ir nodoti publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.09.2016. līdz 18.10.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 10.10.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma materiāli būs apskatāmi Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lv

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.00.

01_Esošā izmantošana

02_Plānotā izmantošana

03_Zemes ierīcība

04_Sarkano līniju plāns

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/09/2016 16:29
atpakaļ