Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma “Graudi” nodošanu publiskajai apspriešanai[:]

21.07.2014 16:19

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.06.2014. lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Graudi”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 003 0862, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ” (prot. Nr.7, 23.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 22.07.2014. līdz 21.08.2014.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 14.08.2014. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Inga Griezne
Teritorijas plānotāja

Apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Plānota_izmantošana

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 16:21
atpakaļ