Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma „Graudi” nodošanu publiskajai apspriešanai[:]

22.01.2015 10:12

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 17. decembra lēmumu” Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Graudi”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 003 0862, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.16,1.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš- no 07.01.2015. līdz 28. 01.2015.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 19.01.2015. plkst. 17:00 Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV 2107, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu dome@babite.lv

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām- nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijā- pirmdienās un ceturtdienā plkst. 8.15-12.15 un plkst. 13-18.

Apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Plānotā izmantošana

Planotās_inženierkomunikācijas

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 22/07/2015 10:16
atpakaļ