Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma “Dzelmes” nodošanu publiskajai apspriešanai[:]

22.01.2015 09:42

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 26. novembra lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Dzelmes”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040356, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.15, 2.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 16.12.2014. līdz 13.01.2015.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 08.01.2015. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijā – Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijā – Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijā – Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

DP1_Atļautā izmantošana

DP2_Transporta_shēma

DP3_Sarkano līniju adreses

DP4_Aizsargjoslas_komunikācijas

Veldze Liepa,

Attīstības daļas vadītāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 22/07/2015 09:49
atpakaļ