Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma “Drustēni” nodošanu publiskajai apspriešanai[:]

21.07.2014 16:14

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.06.2014. lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Drustēni”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0805, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ” (prot. Nr.7, 10.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 22.07.2014. līdz 21.08.2014.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 31.07.2014. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Detalplānojums

Veldze Liepa
Attīstības daļas vadītāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 16:16
atpakaļ