Svētdiena, 2019. gada 17 . novembris

Vārda dienas: Hugo, Uga, Uģis

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma “Drustēni” apstiprināšanu

27.08.2015 10:39

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 26. novembra lēmumu „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Drustēni”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040805” (prot. Nr.15, 5.§), ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Drustēni” un saistošie noteikumi Nr.150 „Par Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma „Drustēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0805 sadali un apbūvi” atzīti par spēku zaudējušiem.

Veldze Liepa,

Attīstības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 27/08/2015 10:46
atpakaļ