Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma “Bebrupļava” grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Bebru iela 6 Brīvkalnos

26.06.2020 10:36

Paziņojums par detālplānojuma “Bebrupļava” grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Bebru iela 6 Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 17.06.2020. lēmumu “Par detālplānojuma “Bebrupļava” grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Bebru iela 6, ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0276, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.11.7.§) ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienības izmantošanu atbilstoši jaunajam Babītes novada teritorijas plānojumam.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja Andra Valaine.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 21.08.2020. var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Sekot detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

 

Andra Valaine,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/06/2020 10:36
atpakaļ