Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma “Bebrupļava” grozījumu nekustamajam īpašumam Bebru ielā 9, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai[:]

12.10.2015 09:10

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 23. septembra lēmumu „Par detālplānojuma “Bebrupļava” grozījumu projektu nekustamam īpašumam „ Bebru ielā 9”, Brīvkalnos, kadastra apzīmējums 80480090273, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.13, 6.§), detālplānojuma grozījumu projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 20.10.2015. līdz 19.11.2015.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 12.11.2015. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

 

Ārija Millere,

attīstības daļas vadītāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/01/2016 10:05
atpakaļ