Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detalplānojuma ”Beberu ciems” sabiedrisko apspriešanu[:]

21.07.2012 14:24

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2012. lēmumu “Par “Beberu ciema detālplānojuma” teritorijas daļas grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, detālplānojuma grozījumu 1. redakcija nodota sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot.Nr.5;3.§). Sabiedriskās apspriešanas termiņš – trīs nedēļas no paziņojuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2012. lēmumu “Par “Beberu ciema detālplānojuma” teritorijas daļas grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, detālplānojuma grozījumu 1. redakcija nodota sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot.Nr.5;3.§). Sabiedriskās apspriešanas termiņš – trīs nedēļas no paziņojuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Sabiedriskās apspriešanas laikādetālplānojuma grozījumu 1.redakcija būs izstādīta Babītes novada pašvaldības administrācijas telpās, adrese: Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, ar grafisko daļu var iepazīties pašvaldības interneta mājas lapā www.babite.lv..

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegtBabītes novada pašvaldībā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, Juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiki: Babītes novada administrācijā pie teritorijas plānotājas pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13 līdz 18.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 26.04.2012. plkst.17.00 Babītes novada pašvaldības telpās: Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Detalplānojuma grafiskā daļa

Sapulces dalībnieku saraksts

Ziņojums un ierosinājumu, iebildumu tabula

Sanāksmes protokols

Informāciju sagatavoja:
Dzirkstīte Paņko
pašvaldības teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 14:25
atpakaļ