Piektdiena, 2020. gada 29 . maijs

Vārda dienas: Maksis, Raivis, Raivo

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu nekustamajiem īpašumiem

04.07.2017 15:27

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu nekustamajiem īpašumiem “Kakari”, “Puķulejas”, Madaru iela 19, kas apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 81

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.06.2017. lēmumu, protokols Nr. 10,17.§, ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 7 “Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 81 “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Kakari”, kad. Nr. 80480010030, “Puķulejas”, kad. Nr. 80480010030, Madaru iela 19, kad. Nr. 80480010401, apstiprināšanu” atzīšanu par spēju zaudējušiem”.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/07/2017 15:28
atpakaļ