Piektdiena, 2020. gada 29 . maijs

Vārda dienas: Maksis, Raivis, Raivo

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu nekustamajiem īpašumiem

04.07.2017 15:22

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu nekustamajiem īpašumiem “Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, Jūrmalas iela 3, “Sporta halle”, “Strēles”, kas tika apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2009. izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 62.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.06.2017. lēmumu, protokols Nr. 10,16.§, ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 6 “Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 62 “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Andrejsoni”, kad. Nr. 80480030151, “Darījumu zona”, kad. Nr. 80480030369, “Industriālais parks”, kad. Nr. 80480030158, Jūrmalas iela 3, kad. Nr. 80480030161, “Sporta halle”, kad. Nr. 80480030368, “Strēles”, kad. Nr. 80480030184, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/07/2017 15:28
atpakaļ