Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma “Ārendas” un “Jaunkrasti” nodošanu publiskajai apspriešanai[:]

21.09.2014 16:35

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 24. septembra lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Ārendas” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8088 002 0006, un nekustamajam īpašumam „Jaunkrasti” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8088 002 0060, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.13, 14.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 07.10.2014. līdz 19.11.2014.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 30.10.2014. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Funkcionālais zonējums

Inženierkomunikāciju plāns

Labiekārtojuma priekšlikums

Zemes iericības darbu plāns

Detālplānojums

Veldze Liepa

Attīstības daļas vadītāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 16:43
atpakaļ