Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma ”Ārendas” izstrādes uzsākšanu[:]

21.07.2012 15:04

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.08.2012. lēmumu uzsāktadetālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Ārendas”, Salas pagastā, Babītes novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 002 0006 un nekustamā īpašuma „Jaunkrasti”, Salas pagastā, Babītes novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 002 0060. Saskaņā ar Babītes novada Salas pagasta teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam nekustamam īpašumam „Ārendas” noteikta atļautā izmantošana: jaukta dzīvojamo un darījumu iestāžu teritorija, dabas pamatnes (ūdeņu) teritorija un rekreācijas teritorija. Nekustamam īpašumam „Jaunkrasti” noteikta atļautā izmantošana:  rekreācijas teritorija.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta pašvaldības teritorijas plānotāja Dace Ansena.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107. Priekšlikumu iesniedzējiem: fiziskajām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām iesniegumā jānorāda nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiki: Babītes novada administrācijā pie teritorijas plānotājas pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13 līdz 18.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ansena,
pašvaldības teritorijas plānotāja 
[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 15:05
atpakaļ