Piektdiena, 2020. gada 05 . jūnijs

Vārda dienas: Elfrīda, Sindija, Sintija

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Laimeskrasti” un nekustamā īpašuma “Katrīnas” zemes vienības, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā

01.10.2019 12:08

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.09.2019. lēmumu “Par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Katrīnas”, kadastra Nr. 8088 005 0232, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0232 un nekustamā īpašuma “Laimeskrasti”, kadastra Nr. 8088 005 0035 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0035, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”, protokola Nr.17,11.§, ir apstiprināts detālplānojums iepriekš minētā teritorijā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Zemes ierīcības darbu plāns

Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma

Vertikālā plānojuma principiālā shēma

Vertikālā plānojuma griezums pret kaimiņu zemes vienībām (E-E)

Pēdējais atjaunošanas datums: 01/10/2019 12:08
atpakaļ