Sestdiena, 2020. gada 04 . jūlijs

Vārda dienas: Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Mazie Graudi” un “Mazie Stari” zemes vienībām, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā

03.09.2019 16:40

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.08.2019. lēmumu “Par nekustamo īpašumu “Mazie Graudi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030863, un “Mazie Stari”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”, protokola Nr.15,10.§, ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Mazie Graudi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030863, un “Mazie Stari”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā izmantošana

Savienoto tīklu plāns

Zemes ierīcības projekts

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 1

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 2

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 3

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 4

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 5

Paskaidrojuma raksts

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/09/2019 16:40
atpakaļ