Pirmdiena, 2020. gada 17 . februāris

Vārda dienas: Donats, Konstance

  • -A
  • A
  • +A

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMAM “MAZĀS CEĻTAKAS” ZEMES VIENĪBAI BABĪTES PAGASTĀ, BABĪTES NOVADĀ

03.09.2019 16:46

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.08.2019. lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Mazās Ceļtakas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030865, detālplānojuma apstiprināšanu”, protokola Nr.15,11.§, ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Mazās Ceļtakas”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030865, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā izmantošana

Savienoto tīklu plāns

Zemes ierīcības projekta priekšlikums

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 1

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 2

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 3

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 4

Paskaidrojuma raksts

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/09/2019 08:47
atpakaļ