Trešdiena, 2019. gada 13 . novembris

Vārda dienas: Eižens, Jevgēņija, Jevgēņijs

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ošpriedes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050673, Salas pagastā, Babītes novadā

08.08.2016 16:46
KARTE

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.07.2016. lēmumu “Par nekustamajā īpašumā “Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 80880050673, detālplānojuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 10, 17.§) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Ošpriedes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050673, Salas pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.

01_Paskaidrojuma_rakts

02_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

03_Esošā situācija

04_Plānotā izmantošana

05_Inženierkomunikāciju shēma

 06_Apgrūtinājumi

Būvprojekts

Sintija Bērziņa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/08/2016 16:52
atpakaļ