Trešdiena, 2022. gada 19 . janvāris

Vārda dienas: Alnis, Andulis

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ošpriedes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050673, Salas pagastā, Babītes novadā[:]

08.08.2016 16:46

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.07.2016. lēmumu “Par nekustamajā īpašumā “Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 80880050673, detālplānojuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 10, 17.§) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Ošpriedes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050673, Salas pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.

01_Paskaidrojuma_rakts

02_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

03_Esošā situācija

04_Plānotā izmantošana

05_Inženierkomunikāciju shēma

 06_Apgrūtinājumi

Būvprojekts

Sintija Bērziņa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/08/2016 16:52
atpakaļ