Otrdiena, 2020. gada 27 . oktobris

Vārda dienas: Irita, Ita, Lilita

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lāsmas” zemes vienībai, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.

03.09.2020 15:41

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.08.2020. lēmumu “Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lāsmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0811 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokola Nr.15,17.§, ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Lāsmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0811 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas Attīstības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, apmeklētāju pieņemšanas laikā– pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18, iepriekš piesakoties pa tālruni: 67914380, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Inženierkomunikāciju plāns

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas plānotā izmantošana

Topogrāfiskais plāns

Zemes ierīcības darbu plāns

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/09/2020 15:41
atpakaļ