Trešdiena, 2019. gada 17 . jūlijs

Vārda dienas: Aleksejs, Aleksis

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Krūkļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0225, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā

10.05.2017 10:20
Babītes novads

Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.04.2017. lēmumu “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Krūkļi”, kadastra Nr. 8048 008 0225, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0032, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 7, 13.§) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Krūkļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0032, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties arī Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv

Sintija Bērziņa,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 10/05/2017 10:20
atpakaļ