Svētdiena, 2022. gada 23 . janvāris

Vārda dienas: Austris

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Jaunalstes” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0264, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, un 80480040265, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā

04.10.2017 09:03

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.09.2017. lēmumu “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Jaunalstes”, kadastra Nr. 8048 004 0264, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0264, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, un 80480040265, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 13, 15.§) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Jaunalstes” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0264 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, un 80480040265 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Apbūves nosacījumi

Jaunalstes DP sarkano līniju plāns

Jaunalstes DP zemes ierīcības apgrūtinājumu un inženierkomunikāciju plāns

Sintija Bērziņa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/10/2017 09:03
atpakaļ