Svētdiena, 2022. gada 23 . janvāris

Vārda dienas: Austris

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Avgustīnes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050679, Salas pagastā, Babītes novadā[:]

08.08.2016 16:51

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.07.2016. lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Avgustīnes”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880050679, Salas pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 10, 18.§) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Avgustīnes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050679, Salas pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.

01_Paskaidrojuma rakts

02_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

03_Esošā situācija

04_Plānotā izmantošana 

05_Inženierkomunikācijas

06_Apgrūtinājumi 

07_Būvprojekts

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

 

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/08/2016 16:51
atpakaļ