Trešdiena, 2019. gada 13 . novembris

Vārda dienas: Eižens, Jevgēņija, Jevgēņijs

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Avgustīnes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050679, Salas pagastā, Babītes novadā

08.08.2016 16:51
KARTE

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.07.2016. lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Avgustīnes”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880050679, Salas pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 10, 18.§) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Avgustīnes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050679, Salas pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.

01_Paskaidrojuma rakts

02_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

03_Esošā situācija

04_Plānotā izmantošana 

05_Inženierkomunikācijas

06_Apgrūtinājumi 

07_Būvprojekts

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/08/2016 16:51
atpakaļ