Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par Babītes novada teritorijas aizsargjoslu, aprobežojumu un meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu[:]

08.10.2015 13:49

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.03.2015. lēmumu (prot.Nr.5,14.§) ir uzsākta Babītes novada teritorijas aizsargjoslu, aprobežojumu un meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma izstrāde.

Tematiskā plānojuma izstrāde ierosināta pirms jaunā Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas, tās mērķis noteikt Babītes novada teritorijā esošo un plānoto aizsargjoslu veidus, teritorijas aprobežojumus, funkcijas un izmantošanas ierobežojumus, kā arī plūdu risku teritorijas un riskam pakļautās teritorijas ar augstu gruntsūdens līmeni, izstrādājot teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumus plūdu risku teritorijās un teritorijās ar augstu gruntsūdens līmeni.

Tematiskā plānojuma izstrādi veic Personu grupa, kuru veido SIA “Reģionālie projekti” un VSIA “Meliorprojekts”.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 17.11.2015. var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

 

Inga Griezne,

 teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/01/2016 10:04
atpakaļ