Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par Babītes novada teritorijai izstrādāto tematisko plānojumu projektu nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai[:]

12.09.2016 10:24

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmumiem publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodots “Babītes novada aizsargjoslu, aprobežojumu un meliorācijas attīstības tematiskais plānojums” (prot. Nr. 12,9.§), “Babītes novada ainavu struktūras tematiskais plānojums” (prot. Nr. 12,17.§), un “Babītes novada apdzīvojuma struktūras tematiskais plānojums” (prot. Nr. 12, 18.§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.09.2016. līdz 24.10.2016.

Visu trīs tematisko plānojumu publiskās apspriešanas sanāksme notiks 04.10.2016. plkst. 18.00 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra Lielajā zālē, Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā tematiskā plānojuma materiāli būs apskatāmi Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lv

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.00.

Ainavu struktūras tematiskais plānojums

Ainavu struktūras tematiskā plānojuma grafiskā daļa

Apdzīvojuma struktūras tematiskais plānojums

Apdzīvojuma struktūras tematiskā plānojuma grafiskā daļa

Aizsargjoslu un meliorācijas tematiskais plānojums

Meliorācijas sadaļas grafiskā daļa

Aizsargjoslu karte:

Aizsargjoslas

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem, karte:

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

Aizsargjoslu un meliorācijas tematiskā plānojuma attēli, 1. daļa

Aizsargjoslu un meliorācijas tematiskā plānojuma attēli, 2. daļa

Aizsargjoslu un meliorācijas tematiskā plānojuma attēli, 3. daļa

Aizsargjoslu un meliorācijas tematiskā plānojuma attēli, 4. daļa

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 12/09/2016 11:26
atpakaļ