Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunkalēji”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai[:]

06.06.2016 17:15

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.05.2016. lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Jaunkalēji”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480010590, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.7,9.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 14.06.2016. līdz 12.07.2016.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 04.07.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, kā arī Babītes novada pašvaldības mājaslapā:

1 Apgrutinātās teritorijas

2 Plānotā izmantošana

3 Inženiertīkli

4 Ielu šķērsprofili

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.00.

Inga Griezne,

teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 06/06/2016 17:26
atpakaļ