Pirmdiena, 2022. gada 24 . janvāris

Vārda dienas: Eglons, Krišs, Ksenija

  • -A
  • A
  • +A

Pašvaldības vēsture

1990.GADS

-1990.gada sākumā Babītes pagastā darbojās 1989.gada decembrī, Atmodas laika gaisotnē, ievēlētā Babītes pagasta Tautas deputātu (TD) padome.

1990.gada februārī Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma trīs atsevišķus likumus par rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldībām, kas lielā mērā balstījās uz pirmskara pagastu un pilsētu pašvaldību likumiem.            

Babītes pagasta TD padome no deputātu vidus par padomes priekšsēdētāju ievēlēja Laimoni Klestrovu, bet par izpildkomitejas priekšsēdētāju – Hariju Haru.
Gadu vēlāk – 24.aprīlī tika pieņemti divi jauni likumi par pagastu un pilsētu pašvaldībām. Atbilstoši tiem tika likvidēta Babītes pagasta TD padomes izpildkomiteja.

 

1991.GADS

Ar 1991.gada 1.jūliju tika izveidota valde, kuras priekšsēdētājs vienlaicīgi bija arī Babītes pagasta TD padomes priekšsēdētājs.          

Babītes pagasta pašvaldība kā Latvijas Republikas tautas pašvaldības sastāvdaļa bija pagasta iedzīvotāju pašorganizēšanās forma ekonomisko un sociālo jautājumu patstāvīgai risināšanai, cilvēka tiesību un brīvību realizēšanai. Pagasta pašvaldības institūcijas bija Babītes pagasta Tautas deputātu padome, tās valde un pagasta revīzijas komisija. Pagasta TD padomes darbība notika sesijās un pastāvīgajās komisijās.    

Sākot ar 1991.gada 1.jūliju par Babītes pagasta padomes priekšsēdētāju uz pagasta padomes pilnvaru laiku tika ievēlēts Andrejs Ence.

1994.GADS

1994. gada 9. jūnijā stājās spēkā jauns likums – likums “Par pašvaldībām”, kas reglamentēja visu Latvijas pašvaldību darbību, nosakot, ka pagastu TD padomju valdes tiek likvidētas.     

1994.gada 29.maijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās Babītes pagastā piedalījās 1695 vēlētāji (pagasta iedzīvotāju skaits tajā laikā bija – 5015, vēlētāju skaits -2978); Salas pagastā vēlēšanās piedalījās 415 vēlētāji (pagasta iedzīvotāju skaits tolaik bija – 1083, vēlētāju skaits – 672).    

Babītes pagasta padomē vēlēšanām bija pieteikti saraksti: “Reālisti”, “Mēs Babītes pagastam”, “LNNK un LZS”.             

1994.gada 29.maija pašvaldību vēlēšanām Salas pagastā tika pieteikti saraksti “Saraksts Nr. 1″,”Izglītība un kultūra”, “Perspektīva”, “Zeme”. 

2005.GADS

2005.gada 12. marta pašvaldību vēlēšanās, kas pirmo reizi notika pēc partiju sarakstiem, Babītes pagasta padomē ievēlēti 11 deputāti: no partijas “Rīgas apriņķa novadu apvienība” (8 deputāti), no partijas “Jaunais laiks” (3 deputāti).         

Līdz 2009. gada 30. jūnijam Salas pagasta padomi veidoja 7 vēlēti deputāti. Pagasta padomes priekšsēdētāja kopš 2006.gada 25.oktobra bija Inese Liepa, priekšsēdētājas vietniece Daina Veilande. Darbojās trīs pastāvīgās komitejas: finanšu komiteja 4 locekļu sastāvā, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 3 locekļu sastāvā un attīstības komiteja 4 locekļu sastāvā.

2009.GADS

2009.gada 30.jūnijs bija Babītes pagasta padomes un Salas pagasta padomes pēdējā darba diena. Līdz ar administratīvi teritoriālo reformu 2009.gada 6.jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēta Babītes novada pašvaldības dome, kas savu darbu uzsāka 2009.gada 1.jūlijā. Par Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēts – Andrejs Ence.

2013.GADS

2013.gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanās startēja 4 partiju saraksti, no kuriem Babītes novada pašvaldības domē ievēlēti 15 deputāti: no partijas “Reģionu alianse” – 8 deputāti, no partijas “Vienotība” – 3 deputāti, no partijas “Saskaņas centrs” – 2 deputāti, no partijas “Reformu partija” – 2 deputāti. Kopējais vēlētāju skaits Babītes novadā – 2859 vēlētāji. Par Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēts – Andrejs Ence.

2017.GADS

2017.gada 3.jūnijā pašvaldību vēlēšanās startēja 5 partiju saraksti, no kuriem Babītes novada pašvaldības domē ievēlēti 15 deputāti: no partijas “Latvijas Reģionu Apvienība” – 10 deputāti, no partijas “Vienotība” – 2 deputāti, no sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” – 2 deputāti, no partijas Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 1 deputāts. 2017. gada 15. jūnijā, Babītes novada pašvaldības domes sēdē atbilstoši jaunā sasaukuma deputātu balsojumam par nākamā termiņa pašvaldības domes priekšsēdētāju tika ievēlēts līdzšinējais priekšsēdētājs Andrejs Ence, savukārt par domes priekšsēdētāja vietnieku – Jānis Bērziņš.

 

Piekļūstamības paziņojums

Pēdējais atjaunošanas datums: 12/08/2021 14:40
atpakaļ