Otrdiena, 2021. gada 28 . septembris

Vārda dienas: Ādolfs, Ilgonis

  • -A
  • A
  • +A

Komisijas

Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja Anastasija Savčuka
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Agnese Kārkliņa
Komisijas locekļi Līga Ģīle, Inese Vismane, Jana Ādamsone, Jūlija Morgunova
Koku ciršanas saskaņošanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Arnis Balinskis
Komisijas locekļi Nikolajs Antipenko, Arvis Ančevskis, Antra Parisa
Pašvaldības iepirkuma komisija
Komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jevgēnijs Jemeļjanovs
Komisijas locekļi Dāvids Valters, Linda Klāva, Laura Lazdiņa
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija
Komisijas priekšsēdētājs Babītes novada pašvaldības būvinspektors
Komisijas locekļi Babītes novada pašvaldības arhitekts
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Ence
Komisijas locekļi Regīna Bērziņa, Arvis Ančevskis, Līga Ģīle
Medību koordinācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Antipenko
Komisijas locekļi Valsts meža dienesta pārstāvis, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, Latvijas Mednieku savienības pārstāvis

Komisijas sēžu protokoli

Babītes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Babītes novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās komisija
Komisijas priekšsēdētājs Māra Vilciņa-Rugāja
Komisijas locekļi Evita Vinceviča, Ginta Kaire-Kūlupa
Materiālo vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika noteikšanas, norakstīšanas un vērtību maiņas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Ainārs Kravals
Komisijas locekļi Jānis Ozoliņš, Arnis Balinskis, Guntis Pedecs, Edvīns Prančs
Komisija lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 
Priekšsēdētājs Nikolajs Antipenko
Komisijas locekļi Veldze Liepa, Agnese Kārkliņa, Arvis Ančevskis, Gints Zvejnieks
Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisija
Priekšsēdētāja Helēna Slava
Komisijas locekļi Lāsma Kallisa, Arvis Ančevskis, Ginta Kaire – Kūlupa, Līga Ģīle
Babītes novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisija
Priekšsēdētājs Dāvids Valters
Komisijas locekļi Ilze Laure, Jānis Ozoliņš
Babītes novada pašvaldības ētikas komisija
Priekšsēdētājs Jānis Kazaks
Komisijas locekļi Vita Meimere, Monta Kučere, Dzinta Cirse-Tettere, Baiba Zadraka

Komisijā pieņemtie lēmumi

Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisija
Komisijas locekļi Ilze Laure, Anastasija Savčuka, Ilmārs Stašulāns

Dome ir tiesīga izveidot citas komisijas vai darba grupas atsevišķu uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai.

Komisiju nolikumus skatīt sadaļā Normatīvie akti> 

Pēdējais atjaunošanas datums: 09/04/2021 10:25
atpakaļ