Trešdiena, 2018. gada 14 . novembris

Vārda dienas: Fricis, Vikentijs

  • -A
  • A
  • +A

Komisijas

Babītes novada vēlēšanu komisija
 Komisijas priekšsēdētāja Jolanta Ivanova
Komisijas locekļi Līga Ģīle, Aleksandra Iklāva, Aiva Grudule, Ilze Bērziņa, Inita Reika, Eduards Harčuks
Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja Aleksandra Iklāva
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Daiga Broka
Komisijas locekļi Līga Ģīle, Māris Zariņš, Dace Ločmele
Koku ciršanas saskaņošanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Arnis Balinskis
Komisijas locekļi Jolanta Ivanova, Sintija Bērziņa, Antra Parisa
Pašvaldības iepirkuma komisija
Komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jevgēnijs Jemeļjanovs
Komisijas locekļi Dāvids Valters, Ieva Orbidāne, Santa Ozoliņa, Linda Klāva
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija
Komisijas priekšsēdētājs Babītes novada pašvaldības būvinspektors
Komisijas locekļi Babītes novada pašvaldības arhitekts
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Ence
Komisijas locekļi Regīna Bērziņa, Sintija Bērziņa, Līga Ģīle
Medību koordinācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Antipenko
Komisijas locekļi Valsts meža dienesta pārstāvis, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, Latvijas Mednieku savienības pārstāvis

KOMISIJAS SĒŽU PROTOKLI

Babītes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Babītes novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās komisija
Komisijas priekšsēdētājs Kristaps Vilciņš
Komisijas locekļi Evita Vinceviča, Ginta Kaire-Kūlupa
Materiālo vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika noteikšanas, norakstīšanas un vērtību maiņas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Ainārs Kravals
Komisijas locekļi Ieva Orbidāne, Jānis Ozoliņš, Arnis Balinskis, Guntis Pedecs, Edvīns Prančs
Komisija lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 
Priekšsēdētājs Nikolajs Antipenko
Komisijas locekļi Inga Griezne, Sintija Bērziņa, Arvis Ančevskis
Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisija
Priekšsēdētāja Aleksandra Iklāva
Komisijas locekļi Sintija Bērziņa, Arvis Ančevskis, Jolanta Ivanova
Babītes novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisija
Priekšsēdētājs Dāvids Valters
Komisijas locekļi Ilze Laure, Jānis Ozoliņš
Babītes novada pašvaldības ētikas komisija
Komisijas locekļi Dzidra Dūšele, Juris Ivanovs, Inese Amoliņa-Vīga, Kristīne Kalote, Ginta Kaire-Kūlupa
Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisija
Komisijas locekļi Ilze Laure, Ieva Orbidāne, Ilmārs Stašulāns

Dome ir tiesīga izveidot citas komisijas vai darba grupas atsevišķu uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai.

Pēdējais atjaunošanas datums: 05/11/2018 18:41
atpakaļ