2017. gada 26 . jūnijā

Vārda dienas: Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns

  • -A
  • A
  • +A

Komisijas

Informācija par komisiju sastāvu jaunā domes sasaukuma darbības periodā sekos.

Babītes novada vēlēšanu komisija
 Komisijas priekšsēdētāja Jolanta Ivanova
Komisijas locekļi Astra Bārbale
Līga Ģīle
Eduards Harčuks
Aleksandra Iklāva
Astra Lukstiņa
Dace Šveicere
Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja Aleksandra Iklāva
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Tadeušs Tračums
Komisijas locekļi Māris Zariņš
Daiga Broka
Rita Paršova
Koku ciršanas saskaņošanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Arnis Balinskis
Komisijas locekļi Dzirkstīte Paņko
Antra Parisa
Pašvaldības iepirkuma komisija
Komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Gatis Senkāns
Komisijas locekļi Dāvids Valters
Jānis Šņore
Inga Ķemere
Gints Zvejnieks
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija
Komisijas priekšsēdētājs Babītes novada pašvaldības būvinspektors
Komisijas locekļi Babītes novada pašvaldības arhitekts
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Jānis Šņore
Komisijas locekļi Regīna Bērziņa
Dzirkstīte Paņķo
Līga Ģīle
Medību koordinācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Antipenko
Komisijas locekļi Valsts meža dienesta pārstāvis
Lauku atbalsta dienesta pārstāvis
Latvijas Mednieku savienības pārstāvis
KOMISIJAS SĒŽU PROTOKLI
Babītes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Babītes novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās komisija
Komisijas priekšsēdētājs Ilze Bērziņa
Komisijas locekļi Tadeušs Tračums
Elga Jonina
Babītes novada pašvaldības simbolikas komisija 
Komisijas priekšsēdētājs Gatis Senkāns
Komisijas locekļi Biruta Grīnfelde
Jānis Šņore
Sabiedrisko attiecību speciālists
Materiālo vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika noteikšanas, norakstīšanas un vērtību maiņas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Ainārs Kravals
Komisijas locekļi Ieva Orbidāne
Jānis Ozoliņš
Arnis Balinskis
Guntis Pedecs
Jānis Šņore
Edvīns Prančs
Agrita Silava
Komisija lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 
Priekšsēdētājs Nikolajs Antipenko
Komisijas locekļi Inga Griezne
Dzirkstīte Paņko
Arvis Ančevskis
Babītes novada pašvaldības īpašumu izsoles komisija
Priekšsēdētāja
Aleksandra Iklāva
Komisijas locekļi
Dzirkstīte Paņķo
Arvis Ančevskis
Ieva Orbidāne 
Babītes novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisija
Priekšsēdētājs
Jānis Šņore
Komisijas locekļi
Ilze Laure
Jānis Ozoliņš

Dome ir tiesīga izveidot citas komisijas vai darba grupas atsevišķu uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai.

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/06/2017 16:18
atpakaļ