2017. gada 18 . decembrī

Vārda dienas: Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists

  • -A
  • A
  • +A

Komisijas

Babītes novada vēlēšanu komisija
 Komisijas priekšsēdētāja Jolanta Ivanova
Komisijas locekļi Astra Bārbale

Līga Ģīle

Eduards Harčuks

Aleksandra Iklāva

Astra Lukstiņa

Dace Šveicere

Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja Aleksandra Iklāva
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Daiga Broka
Komisijas locekļi Līga Ģīle

Māris Zariņš

Rita Paršova

Koku ciršanas saskaņošanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Arnis Balinskis
Komisijas locekļi Dzirkstīte Paņko

Antra Parisa

Pašvaldības iepirkuma komisija
Komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jevgēnijs Jemeļjanovs
Komisijas locekļi Dāvids Valters

Ieva Orbidāne

Inga Ķemere

Linda Klāva

Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija
Komisijas priekšsēdētājs Babītes novada pašvaldības būvinspektors
Komisijas locekļi Babītes novada pašvaldības arhitekts
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Jānis Šņore
Komisijas locekļi Regīna Bērziņa

Dzirkstīte Paņķo

Līga Ģīle

Medību koordinācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Antipenko
Komisijas locekļi Valsts meža dienesta pārstāvis

Lauku atbalsta dienesta pārstāvis

Latvijas Mednieku savienības pārstāvis

KOMISIJAS SĒŽU PROTOKLI

Babītes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Babītes novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās komisija
Komisijas priekšsēdētājs Kristaps Vilciņš
Komisijas locekļi Evita Vinceviča

Ginta Kaire-Kūlupa

Materiālo vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika noteikšanas, norakstīšanas un vērtību maiņas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Ainārs Kravals
Komisijas locekļi Ieva Orbidāne

Jānis Ozoliņš

Arnis Balinskis

Guntis Pedecs

Jānis Šņore

Edvīns Prančs

Komisija lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 
Priekšsēdētājs Nikolajs Antipenko
Komisijas locekļi Inga Griezne

Dzirkstīte Paņko

Arvis Ančevskis

Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisija
Priekšsēdētāja Aleksandra Iklāva
Komisijas locekļi Dzirkstīte Paņķo

Arvis Ančevskis

Ieva Orbidāne

Babītes novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisija
Priekšsēdētājs Jānis Šņore
Komisijas locekļi Ilze Laure

Jānis Ozoliņš

Dome ir tiesīga izveidot citas komisijas vai darba grupas atsevišķu uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai.

Pēdējais atjaunošanas datums: 05/12/2017 09:31
atpakaļ