Svētdiena, 2019. gada 20 . oktobris

Vārda dienas: Leonīda, Leonīds

 • -A
 • A
 • +A

Kapitālsabiedrības

Babītes novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja vienā pašvaldības kapitālsabiedrībā un trīs privātajās kapitālsabiedrībās.

Pašvaldības kapitālsabiedrība

SIA “Babītes siltums”

Juridiskā adrese: Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107

Reģistrācijas numurs: 40003145751

Kontakti:

valdes priekšsēdētājs Egīls Pētersons
valdes loceklis Ilmārs Stašulāns

tālr.nr. 67914009, 67914582, faksa nr.: 67914593, epasts: babites.siltums@dot.lv

www.babitessiltums.lv

Lasīt vairāk >>

SIA “Babītes siltums”

NACE2 3522 Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem, NACE2 3600 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, NACE2 3700 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana, NACE2 6832 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

Pamatkapitāls: 3497201 EUR

Babītes novada pašvaldības akcijas: 100% (31.12.2017.)

Kapitāldaļu turētājs: Andrejs Ence, Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība un vispārējais stratēģiskais mērķis:

atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta 1. daļai. Kapitālsabiedrības vispārējais sabiedriskais mērķis  – nodrošināt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Babītes ciemā, Piņķu ciemā, Priežciemā, un Spuņciemā, daļēji Spilves ciemā, kā arī siltumapgādi Piņķu ciemā.

Nodokļu maksājumi pašvaldības budžetā:

 • 2018. gadā NĪN maksājums: 108,75 EUR
 • 2017. gadā NĪN maksājums: 108,75 EUR

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā: 

 • 2017. gadā samaksāts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 46.61 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 77.85 EUR. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā: 214.74 tūkst. EUR.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai:

 • 2018. gadā kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās: nav

Domes lēmumi:

Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo uzņēmumu peļņas daļu (26.09.2012.)

Gada pārskati: 

Privātās kapitālsabiedrības

SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011

Reģistrācijas nr.: 40103037514

Kontakti: tālr.nr./faksa nr. 67227080, epasts: birojs@aprinkis.lv

www.aprinkis.lv

Lasīt vairāk>>

SIA “Rīgas Apriņķa avīze”

NACE2 5814 Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana

Pamatkapitāls: 46 284 EUR (31.12.2018.)

Babītes novada pašvaldības akcijas:  1075 jeb 2,32262% (31.12.2018.)

Kapitāldaļu turētājs: Andrejs Ence, Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā

2018. gadā kopējie maksājumi valsts budžetā 60 071 EUR, t.sk., Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 11 782 EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 17 193 EUR.

2017. gadā: kopējie maksājumi valsts budžetā 60 540 EUR, t.sk., Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 16 665 EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 16 059 EUR.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai

 • 2018. gadā kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis.
 • 2017. gadā kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

SIA “Rīgas Apriņķa avīze nav līdzdalībnieks nevienā citā kapitālsabiedrībā, kā arī tā nav nevienas citas kapitālsabiedrības dibinātāja vai akcionārs. SIA “Rīgas Apriņķa avīze”nav uzsākta reorganizācija un tā nav arī plānota.

Domes lēmumi

Gada pārskati

SIA “R20″

Juridiskā adrese: Rīgas iela 20A, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV 2107

Reģistrācijas nr.: 40003679131

Kontakti: tālr.nr. 28603434

Lasīt vairāk >>

SIA “R20″

NACE2 81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības 

Pamatkapitāls: 16100 EUR

Babītes novada pašvaldības akcijas:  690 daļas jeb 30% (31.12.2017.)

Kapitāldaļu turētājs: Andrejs Ence, Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Nodokļu maksājumi pašvaldības budžetā:

 • 2017. gadā veiktais NĪN maksājums: 272,00 EUR
 • 2018. gadā veiktais NĪN maksājums: 254,16 EUR

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā: 

 • 2017. gadā samaksātais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 29.91 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 48.85 tūkst. EUR. kopējie maksājumi Valsts kopbudžetā 134.97 tūkst. EUR.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai:

 • 2017. gadā kapitāldaļu turētāja saņemtās dividendes: 4410,40 EUR
 • 2018. gadā kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis.

Domes lēmumi:

Gada pārskati:

SIA “AlgoMed”

Juridiskā adrese: Jūrmalas iela 14, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV -2107

Reģistrācijas nr.: 40103701602

Kontakti: tālr. nr. 26468669

Lasīt vairāk >>

SIA “AlgoMed”

NACE2 8622 Specializētā ārstu prakse

Pamatkapitāls: 54274 EUR

Babītes novada pašvaldības akcijas: 52852 daļas jeb 97,37996% (31.12.2017.)

Kapitāldaļu turētājs: Andrejs Ence, Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā:

 • 2017. gadā samaksāts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1.37 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2.27 tūkst. EUR. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā: 3.66 tūkst. EUR.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai

 • 2018. gadā kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis
 • 2017. gadā kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis

Gada pārskati:

Pēdējais atjaunošanas datums: 16/05/2019 14:55
atpakaļ