Trešdiena, 2021. gada 14 . aprīlis

Vārda dienas: Egils, Egīls, Nauris

 • -A
 • A
 • +A

Kapitālsabiedrības

Babītes novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja vienā pašvaldības kapitālsabiedrībā un vienā privātajā kapitālsabiedrībā.

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS”

Juridiskā adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107

Reģistrācijas numurs: 40003145751

Kontakti:

valdes priekšsēdētājs Egils Pētersons
valdes loceklis Ilmārs Stašulāns

tālr.nr. 67914496, 23556200.

epasts: info@babitessiltums.lv,

www.babitessiltums.lv

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” darbības veidi ir:

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE 2.red. 35.30);

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 2.red. 36.00);

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 2.red. 37.00);

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (NACE 2.red. 68.32);

Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (NACE 2.red. 81.10).

Pamatkapitāls: 3497852 EUR. Reģistrēts 30.o3.2020.

Pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā ir 100% no kapitālsabiedrības pamatkapitāla.

Kapitāla daļu turētājs: Babītes novada pašvaldība

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Elfa Sloceniece, Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība un vispārējais stratēģiskais mērķis:

atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta 1. daļai. Kapitālsabiedrības vispārējais sabiedriskais mērķis  – nodrošināt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Babītes ciemā, Piņķu ciemā, Priežciemā, un Spuņciemā, daļēji Spilves ciemā, kā arī siltumapgādi Piņķu ciemā.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās: nav.

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā: 

 • 2019. gadā samaksāts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 61.76 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 111. 53 tūkst. EUR. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā: 261.96 tūkst. EUR.
 • 2018. gadā samaksāts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 49.02 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 91.14 tūkst. EUR. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā: 239.20 tūkst. EUR.
 • 2017. gadā samaksāts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 46.61 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 77.85 tūkst. EUR. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā: 214.74 tūkst. EUR.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes Babītes novada pašvaldībai 2019. gadā EUR 0. 

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes Babītes novada pašvaldībai 2018. gadā EUR 0. 

Domes lēmumi:

Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo uzņēmumu peļņas daļu (26.09.2012.)

Gada pārskati: 

PRIVĀTĀ KAPITĀLSABIEDRĪBA

SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”

Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-1082

Reģistrācijas nr.: 40103037514

Kontakti:

tālr. nr. 67227080,

epasts: birojs@aprinkis.lv

www.aprinkis.lv

SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” darbības veidi ir: NACE 2. red. 58.14. Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana.

Pamatkapitāls: 46 284 EUR (31.12.2019.).

Babītes novada pašvaldības akcijas:  1075 jeb 2,32262% (31.12.2019.).

Kapitāla daļu turētājs: Babītes novada pašvaldība.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Elfa Sloceniece, Babītes novada pašvaldības izpilddirektore.

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā:

 • 2019. gadā kopējie maksājumi valsts budžetā 51 154 EUR, t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis 8 587 EUR, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 15 180 EUR;
 • 2018. gadā kopējie maksājumi valsts budžetā 60 071 EUR, t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis 11 782 EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 17 193 EUR;
 • 2017. gadā: kopējie maksājumi valsts budžetā 60 540 EUR, t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis 16 665 EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 16 059 EUR.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai:

 • 2019. gadā kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis;
 • 2018. gadā kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis,
 • 2017. gadā kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās:

SIA “Rīgas Apriņķa Avīze nav līdzdalībnieks nevienā citā kapitālsabiedrībā, kā arī tā nav nevienas citas kapitālsabiedrības dibinātāja vai akcionārs. SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” nav uzsākta reorganizācija un tā nav arī plānota.

Domes lēmumi:

Gada pārskati:

Pēdējais atjaunošanas datums: 30/11/2020 10:41
atpakaļ