Ceturdiena, 2020. gada 01 . oktobris

Vārda dienas: Lāsma, Zanda, Zandis

  • -A
  • A
  • +A

Administrācija

Darba laiki

Pirmdiena: 8.15 – 18.00 (Pārtraukums: 12.15 – 13.00)

Otrdiena: 8.15 – 17.00 (Pārtraukums: 12.15 – 13.00)

Trešdiena: 8.15 – 17.00 (Pārtraukums: 12.15 – 13.00)

Ceturtdiena: 8.15 – 18.00 (Pārtraukums: 12.15 – 13.00)

Piektdiena: 8.15 – 15.00 (Pārtraukums: 12.15 – 13.00)

Kontaktinformācija

Sekretariāts:

tālr. nr. 67914650 

mob. tālr. nr. 26120706

e-pasta adrese: dome@babite.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads

Administrācija:

pirmdienās un  ceturtdienās: 8.30 – 12.15 un 13.00 – 18.00

Nodokļu administrators:

pirmdienās un  ceturtdienās: 8.30 – 12.15 un 13.00 – 18.00 

Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks:

pirmdienās un  ceturtdienās: 8.30 – 12.15 un 13.00 – 18.00

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists:

pirmdienās un  ceturtdienās: 8.30 – 12.15 un 13.00 – 18.00 

Attīstības daļa un būvvalde: 

pirmdienās un  ceturtdienās: 8.30 – 12.15 un 13.00 – 18.00

Administrācijas darbinieku kontakti

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Administrācijas vadītājs Ainārs Kravals 67913139 ainars.kravals@babite.lv

Vadības atbalsta daļa 

Juriskonsulte Aleksandra Iklāva 67914424 aleksandra.iklava@babite.lv
Juriskonsulte Anastasija Savčuka  67919532 anastasija.savcuka@babite.lv 
Juriskonsults Dāvids Valters 67914923 davids.valters@babite.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule 67914387, 29495341 mara.micule@babite.lv 
Sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Drozdova – Auzāne  67914379, 22330504 lelde.drozdova-auzane@babite.lv
Ekonomiste Ilze Laure 67913715 ilze.laure@babite.lv
Darba aizsardzības speciālists Edvīns Prančs 67914656 edvins.prancs@babite.lv
Informācijas sistēmu drošības administrators Guntis Pedecs 67913741,

25776623

guntis.pedecs@babite.lv
Nekustamo īpašumu administratore Helēna Slava 67914034 helena.slava@babite.lv
Nodokļu administrators Arvis  Ančevskis 67914189 arvis.ancevskis@babite.lv
Nodokļu administratore  Olita Zariņa 67914386 olita.zarina@babite.lv
Energopārvaldnieks Ilmārs Stašulāns 22329976 ilmars.stasulans@babite.lv
Izglītības darba speciāliste* (*Vērsties jautājumos par bērnu reģistrēšanu rindā uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs) Ginta Kaire-Kūlupa 67914552, 29169314 ginta.kaire-kulupa@babite.lv
Izglītības darba speciāliste Māra Vilciņa-Rugāja 67919537 mara.vilcina-rugaja@babite.lv

Kanceleja

Sekretariāts 67914650 mob. tālr. 26120706

F. 67914435

dome@babite.lv
Arhīviste Dzidra Siliņa 67914372 dzidra.silina@babite.lv
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste Guna Kajaka 67914345 guna.kajaka@babite.lv
Kancelejas vadītāja Lāsma Kallisa 67914436 lasma.kallisa@babite.lv
Sekretāre Agnese Saukitena 67913703 agnese.saukitena@babite.lv
Sekretāre Aivita Rumbeniece 67913784 aivita.rumbeniece@babite.lv
Sekretāre Anda Ozoliņa 67914865 anda.ozolina@babite.lv

Iepirkumu daļa

Iepirkumu daļas vadītāja Linda Klāva 67914916 linda.klava@babite.lv 
Iepirkumu speciāliste Laura Lazdiņa 67914388 laura.lazdina@babite.lv 
Iepirkumu speciāliste Vita Meimere 67919533 vita.meimere@babite.lv

Finanšu un grāmatvedības daļa

Galvenā grāmatvede Ineta Urbanoviča 67914384 ineta.urbanovica@babite.lv
Grāmatvede Inga Krieviņa 67914676 inga.krievina@babite.lv
Algu grāmatvede Evita Riekstiņa 67914869 evita.riekstina@babite.lv
Grāmatvede Inese Liepiņa 67914775 inese.liepina@babite.lv 
Materiālu uzskaites grāmatvede Laila Briģe 67914784 laila.brige@babite.lv
Grāmatvede Ilze Filipsone 67914850 ilze.filipsone@babite.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina Pedece 67914292 dzimtsaraksts@babite.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Guna Kajaka 67914345 guna.kajaka@babite.lv
ATTĪSTĪBAS DAĻA
Attīstības daļas vadītāja Veldze Liepa 67914380 veldze.liepa@babite.lv
Teritorijas plānotāja Inga Griezne 67511291 inga.griezne@babite.lv
Teritorijas plānotāja Andra Valaine 67913758 andra.valaine@babite.lv
Projektu vadītāja Jolanta Ivanova 67914377 jolanta.ivanova@babite.lv
Projektu vadītājs  Māris Grēniņš 67914378, 29522661 maris.grenins@babite.lv
BŪVVALDE
Būvvaldes vadītāja Ieva Orbidāne 67914971 ieva.orbidane@babite.lv 
Būvinspektors Jānis Girnis 67914446 janis.girnis@babite.lv
Būvinspektors Andrejs Bertuss 67913769 andrejs.bertuss@babite.lv
Arhitekts Gints Zvejnieks 67511292 gints.zvejnieks@babite.lv
Arhitekte Dace Ržepicka 67913138 dace.rzepicka@babite.lv 
Inzenierkomunikāciju piesaistes inženieris Arnis Balinskis 67913731 arnis.balinskis@babite.lv
Lietvedības pārzinis Līga Ģīle 67913724 liga.gile@babite.lv
Sekretāre Guna Aldere 67914150 guna.aldere@babite.lv

Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļa

Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs Jānis Ozoliņš 67914364, 27089211 janis.ozolins@babite.lv
Ceļu būvinženiere Antra Parisa 67511295 antra.parisa@babite.lv 
Nekustamā īpašuma speciālists Agnese Kārkliņa 67511290 agnese.karklina@babite.lv 
Meliorācijas inženieris Aivars Prindulis 67913744, 28676441 aivars.prindulis@babite.lv
Automobiļa vadītājs Valdis Dancis 29485609  
Pašvaldības elektriķis, atbild par Babītes novada ielu apgaismojumu Ints Zariņš 67913764 ints.zarins@babite.lv
Sūkņu staciju „Babīte” un „Dzilnuciems” operators Andris Veļičko 26300456  
Sūkņu stacijas „Trenči” operatore Dzintra Rimicāne 29224183  

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS DAĻA 

Sabiedriskās kārtības sargi: Ainārs Skudris, Dana Lomakina, Laila Morkāne, Aigars Redzobs, Edgars Nolbergs, Raimonds Prikulis, Igors Žiličs, Māris Zariņš, Arvis Hrečaņiks,  Mārtiņš Kadakovskis, Gints Dozbergs, Aldis Klems, Marta Nolberga 67914964

Diennakts tālr.: 29466001

kartibasdala@babite.lv
DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTI (nodrošina SIA „Grūbes Biroja Pakalpojumi”)
Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe 67419000 raivis@grubesbirojs.lv
Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe 67419000 viesturs@grubesbirojs.lv

Norēķinu iespējas klātienē

Vieta Darba laiks Norēķinu iespējas
Pašvaldības Administrācija

Centra iela 4, Piņķi

Pirmdiena, ceturtdiena 8.30-18.00

(pārtraukums 12.15-13.00)

maksājumu karte

(jebkuru pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu, nodevu un  nodokļu  apmaksai)

Kultūrizglītības centrs (KIC)

Jūrmalas iela 14a, Piņķi

darbdienās 8.00-20.00,

sestdienās 10.00-16.00

skaidra nauda, maksājumu karte

(iespēja iegādāties biļetes uz pasākumiem KIC un tā filiālē)

Bibliotēka

Jūrmalas iela 14a, Piņķi

Iestādes darba laikā maksājumu karte

(tikai iestādes sniegto maksas pakalpojumu apmaksai)

Babītes sporta komplekss

Jūrmalas iela 17, Piņķi

Iestādes darba laikā maksājumu karte

(tikai iestādes sniegto maksas pakalpojumu apmaksai)

Babītes sporta komplekss

Spuņciema sporta halle

“Pīlādzīši”, Spuņciems

Pirmdiena, ceturtdiena 15.00-20.00 maksājumu karte

(jebkuru pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu, nodevu un nodokļu apmaksai)

Kultūrizglītības centra filiāle Salas pagastā “Vietvalži’

“Vietvalži”, Spuņciems

no otrdienas līdz piektdienai

10.00-18.00,

sestdienās 11.00-17.00

skaidra nauda

(iespēja iegādāties biļetes uz pasākumiem KIC un tā filiālē, kā arī apmaksāt ieeju izstāžu zālē)

No 2019. gada februāra maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nomu, nekustamā īpašuma nodokli u.c. gan skaidrā naudā, gan ar maksājuma karti, uzrādot rēķinu, varēs veikt jebkurā SIA „MAXIMA Latvija” veikala kasē to darba laikā.

Pēdējais atjaunošanas datums: 22/09/2020 13:25
atpakaļ