Trešdiena, 2022. gada 19 . janvāris

Vārda dienas: Alnis, Andulis

  • -A
  • A
  • +A

Domes sēdes un lēmumi

Babītes novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā trešdienā plkst. 14.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā –  Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, vai citā iepriekš noteiktā vietā, Tālrunis: 67914650 (sekretāre).

2021. GADS

Domes sēdes datums Darba kārtība, protokoli, lēmumi, audiofaili Saistošie noteikumi, paskaidrojuma raksti, pielikumi
21.06.2021.

plkst. 14.00

(attālināti, tiks translēta tiešsaistē)

Darba kārtība

Protokols

 

Saite uz tiešraidi: https://ieej.lv/impMt

32.§

Par Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes novadā, Babītes pagastā, kadastra numurs 8048 003 1781, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Izsoles noteikumi

01.06.2021.

plkst. 10.00

(ārkārtas, notiks attālināti, tiks translēta tiešraidē)

Darba kārtība

Saite uz tiešraidi: https://ieej.lv/syzyr

Protokols

Lēmums

26.05.2021.

plkst. 14.00

(attālināti, tiks translēta tiešsaistē)

Darba kārtība

Protokols

Saite uz tiešraidi: https://ieej.lv/LnRz5

21.§

Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma “Stāvlaukums”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 80480031780, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480031725, 593 m2 platībā, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Izsoles noteikumi

19.05.2021.

plkst. 16.30

(ārkārtas, notiks attālināti, tiks translēta tiešraidē)

 

Darba kārtība

Protokols

Saite uz tiešraidi: https://ieej.lv/g7Pe1

1.§

Kārtība, kādā reģistrē un uzņem izglītojamos Babītes vidusskolas vispārējās vidējās programmas 10.klasē 2021./2022.mācību gadā

 

29.04.2021.

plkst. 10.00

(ārkārtas, notiks attālināti, tiks translēta tiešraidē)

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saite uz tiešraidi: https://ieej.lv/WxHUU

28.04.2021.

plkst. 14.00

Protokols

Darba kārtība

Saite uz tiešraidi: https://ieej.lv/OmvNb

33.§

Saistošie noteikumi Nr.7 “Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”

27.§

Par kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

Iesniegums

26.§

Par pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai Babītes novada administratīvajā teritorijā

25.§

Par tirdzniecību publiskajās vietās Babītes novada administratīvajā teritorijā

26.04.2021.

plkst. 15.00

(ārkārtas, notiks attālināti, tiks translēta tiešraidē)

Darba kārtība

Saite uz tiešraidi: https://saite.lv/wjWnd

Protokols

Lēmums

24.03.2021. Protokols

Darba kārtība

Lēmumi

 

10.§

Lēmums

24.03.2021. aktualizētais “Babītes novada Attīstības programmas 2014. -2020. gadam” “Rīcības un investīciju plāns 2021. -2023. gadiem”

15.§

Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 5 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Babītes novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu

27.§

Saistošie noteikumi Nr.6 “Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”

05.03.2021.

plkst. 9.00

(ārkārtas, notiks attālināti, tiks translēta tiešraidē)

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

 

 

1.§

Lēmuma “Par Babītes novada pašvaldības mantu, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana” pielikumi

5.§

Nolikums “Piņķu ūdenskrātuves piegulošās teritorijas attīstības vīzija” izstrādei un novērtēšanai

24.02.2021. plkst.14.00

(notiks attālināti, tiks translēta tiešraidē)

Lēmumi

Darba kārtība

Protokols

 

28.§

Nekustamā īpašuma izsoles noteikumi

32.§ Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 4 “Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu

36.§

Babītes novada pašvaldības konkursa nolikums par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā

20.§

Babītes novada pašvaldības 2021. gada projektu konkursam „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā’’

11.02.2021.

plkst. 9.00

(ārkārtas; notiks attālināti)

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

29.01.2021.

plkst. 8.30

(ārkārtas; notiks attālināti)

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

1.§

Saistošie noteikumi Nr.1 “Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”

Paskaidrojuma raksts  – ziņojums par Babītes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam

27.01.2021. plkst. 14.00

(notiks attālināti)

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

 

 

30.§

Iekšējās trauksmes celšanas kārtības noteikumi

34.§ Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu

21.01.2021.

plkst. 8.30

(ārkārtas; notiks attālināti)

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/07/2021 08:55
atpakaļ