Ceturdiena, 2020. gada 02 . aprīlis

Vārda dienas: Imgarde, Irmgarde

  • -A
  • A
  • +A

Domes sēdes un lēmumi

Babītes novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā trešdienā plkst. 14.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā –  Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, vai citā iepriekš noteiktā vietā. Tālrunis: 67914650 (sekretāre).

2020. GADS

Domes sēdes datums Darba kārtība, protokoli, lēmumi, audiofaili Saistošie noteikumi, paskaidrojuma raksti, pielikumi
02.04.2020. Darba kārtība 
26.03.2020.

domes ārkārtas sēde

Darba kārtība

Protokols

Lēmums

26.02.2020. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

 

37.§

Iekšējās trauksmes celšanas kārtības noteikumi

38.§

Babītes novada pašvaldībai piederošo 2/5 domājamo daļu nekustamā īpašuma, Straupes-Dāv-Kaspari, Straupciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 009 0035, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 8088 009 0035, 4813 m2 platībā IZSOLES AR PRETENDENTU ATLASI NOTEIKUMI

22.01.2020. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

 

28.§

Saistošie noteikumi Nr.2 “Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2020.gadā”

Paskaidrojuma raksts

24.§

Grozījumi noteikumos Nr. 10 “Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Babītes vidusskolā'”

18.§

Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas nolikums

15.§

Babītes novada pašvaldības dzīvojamās mājas “Mildas” iekšējās kārtības noteikumi

29.§

Grozījumi noteikumos Nr. 13 “Par Babītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību

 

09.01.2020.

domes ārkārtas sēde

 

Protokols

Lēmums

Darba kārtība

Pēdējais atjaunošanas datums: 01/04/2020 15:05
atpakaļ