2017. gada 27 . martā

Vārda dienas: Eiženija, Ženija

  • -A
  • A
  • +A

Domes sēdes un lēmumi

Babītes novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā trešdienā plkst. 14.00

Arhīvs:


Nākamā domes sēde notiks 22. martā plkst. 14.00
Babītes novada pašvaldības administrācija ēkā –  Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, vai citā iepriekš noteiktā vietā. Tālrunis: 67914650 (sekretāre).

2017. gada domes sēdes un lēmumi

Domes
sēdes
datums
Darba kārtība, protokoli, lēmumi, audiofaili Saistošie noteikumi, paskaidrojuma raksti, pielikumi
22.03.2017. Darba kārtība
06.03.2017. Darba kārtība

Lēmums

Protokols

22.02.2017.

Nr.3

(ārkārtas)

Lēmums

Protokols

Darba kārtība

22.02.2017.

Nr.2

Protokols

Lēmumi

Darba kārtība

 Saistošo noteikumu Nr.4
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Babītes novadā”
projekts un paskaidrojuma raksts
25.01.2017.

Nr.1

Lēmumi

Darba kārtība

Ziņojums par 2017. gada budžetu (apraksts)

Ziņojums par 2016. gada budžetu (attēli)

SN3.
Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2017. gadā

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

8. pielikums

9. pielikums

Pēdējais atjaunošanas datums: 17/03/2017 10:06
atpakaļ