2018. gada 22 . jūlijā

Vārda dienas: Meldra, Meldris, Melisa

  • -A
  • A
  • +A

Domes sēdes un lēmumi

Babītes novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā trešdienā plkst. 14.00.

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 25. jūlijā Babītes novada pašvaldības administrācija ēkā –  Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, vai citā iepriekš noteiktā vietā. Tālrunis: 67914650 (sekretāre).

2018. gada domes sēdes un lēmumi

Domes sēdes datums Darba kārtība, protokoli, lēmumi, audiofaili Saistošie noteikumi, paskaidrojuma raksti, pielikumi
25.07.2018. Darba kārtība
27.06.2018. Protokols

Darba kārtība

26.§

Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-6 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu

47.§

Par Babītes novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Babītes novada pašvaldības 2017. gada Publiskais pārskats

48.§

SN6 “Par grozījumiem 2018.gada pašvaldības budžetā”

Pielikums Nr.1 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.4 Pielikums Nr.5

49.§

Par Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursa „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā’’ 2.kārtas izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu

06.06.2018.

domes ārkārtas sēde

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

4.§

Par bezmaksas mācību vietu piešķiršanu Latvijas Starptautiskajā skolā

23.05.2018. Protokols

Darba kārtība

20.§

Noteikumi Nr.5 “Par transportlīdzekļu izmantošanu Babītes novada pašvaldībā” 

25.04.2018. Lēmumi

Protokols

Darba kārtība

1.§

Par Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursa Ģimenei Videi Izaugsmei Babītes novadā izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu

Nolikums Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursam “Ģimenei. Videi. Izaugsmei” Babītes novadā

29.§

Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-5 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu

35.§

Par konkursa nolikuma “Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā” apstiprināšanu

40.§

SN5 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2018.gada budžetā

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

 28.03.2018. Lēmumi

Protokols

Darba kārtība

Saistošo noteikumu Projekts: 

Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam

Noteikumi Nr. 2

Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē Salas sākumskolā

28.02.2018. Lēmumi

Protokols

Darba kārtība

 Nolikums Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursam „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā’’
24.01.2018. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 2018.gada izdevumu tāme uz vienu izglītojamo atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem

Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2018.gada izdevumu tāme uz vienu izglītojamo atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem

39.§

SN Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2018. gadā

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

Ziņojums par Babītes novada pašvaldības budžetu 2018.gadā

2017.gada budžets infografikā

Pēdējais atjaunošanas datums: 20/07/2018 14:36
atpakaļ