Svētdiena, 2019. gada 15 . decembris

Vārda dienas: Hanna, Jana, Johanna

  • -A
  • A
  • +A

Domes sēdes un lēmumi

Babītes novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā trešdienā plkst. 14.00. Nākamā kārtējā domes sēde notiks 18. decembrī plkst.14.00. Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā –  Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, vai citā iepriekš noteiktā vietā. Tālrunis: 67914650 (sekretāre).

2019. GADS

Domes sēdes datums Darba kārtība, protokoli, lēmumi, audiofaili Saistošie noteikumi, paskaidrojuma raksti, pielikumi
18.12.2019. Darba kārtība
12.12.2019.

domes ārkārtas  sēde

Darba kārtība
27.11.2019. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

65.§

2019.gada 27.novembra noteikumi Nr.15 Par finansiālo atbalstu Babītes novada pašvaldības amatierkolektīviem

33.§

Saistošie noteikumi Nr.53 Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2010.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.19 “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Babītes novadā”

34.§

Saistošie noteikumi Nr.54 Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2011.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.16 “Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā”

23.10.2019. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

15.10.2019.

domes ārkārtas  sēde

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

25.09.2019. Protokols

Lēmumi

Darba kārtība

Babītes Mūzikas skolas attīstības plāns 2019. – 2021.gadam

Par bērnu reģistrācijas kārtību uz vietām Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un uzņemšanu tajās

36.§

Saistošie noteikumi Nr.50 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2019.gada budžetā

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

09.09.2019.

domes ārkārtas  sēde

Darba kārtība

Protokols

Lēmums

28.08.2019. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

28.§

Salas sākumskolas attīstības plāns

30.§

Nomas maksas cenrādis Babītes sporta kompleksā (Noteikumi Nr.1., 22.01.2014. ar pēd. groz. 28.08.2019.)

07.08.2019.

domes ārkārtas  sēde

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

24.07.2019. Protokols

Darba kārtība

Lēmumi

1.§
Domes lēmums un Nolikums par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem (29.05.2019., ar groz. 24.07.2019.)Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas nolikums18.§Saistošie noteikumi Nr.47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību“19.§Saitošie noteikumi Nr.49 “Par Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 46 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā”” atzīšanu par spēkā neesošiem”20.§Saistošie noteikumi Nr. 4 “Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā”
26.06.2019. Protokols

Darba kārtība

Lēmumi

35.§

Par bezmaksas mācību vietu piešķiršanu Latvijas Starptautiskajā skolā

41.§

Saistošie noteikumi Nr.48 “Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2019.gada budžetā”

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4Pielikums Nr.5Pielikums Nr.6Pielikums Nr.7Pielikums Nr.8

42.§

Babītes novada pašvaldības 2018. gada Publiskais pārskats

43.§

Lēmums par SIA “Bērnudārzs Vinnijs” 24.05.2019. iesniegumu

06.06.2019.

domes ārkārtas  sēde

Lēmumi

Protokols

Darba kārtība

29.05.2019. Protokols

Lēmumi 

Darba kārtība

2.§

Nolikums par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem

3.§

Lēmums par Babītes novada pašvaldības 2019. gada projektu konkursa Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu

35.§

Grozījumu projekts Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā”

36.§

Grozījumi Babītes novada pašvaldības 2011. gada 23. februāra Noteikumos Nr. 3 “Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

37.§

Saistošo noteikumu projekts “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”

29.04.2019.
domes ārkārtas  sēde
Lēmumi Darba kārtība Protokols

3.§

SN 45. “Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības budžetā”

24.04.2019.
domes ārkārtas  sēde
Lēmumi Darba kārtība Protokols

24.04.2019. Protokols Darba kārtība Lēmumi

21.§

Noteikumi Nr. 7 “Par bērnu reģistrācijas kārtību uz vietām Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un uzņemšanu tajās”

24.§

Par konkursa nolikuma “Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā” apstiprināšanu

10.04.2019. domes ārkārtas  sēde Lēmumi Protokols Darba kārtība

02.04.2019. domes ārkārtas sēde Lēmumi Protokols Darba kārtība
27.03.2019. Lēmumi Protokols  Darba kārtība 28.§ Saistošo noteikumu Nr.4 Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā projekts 29.§ Saistošo noteikumu Nr.3 Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā projekts 31.§ Babītes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plāns 30.§ Saistošo noteikumu Nr.5 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Babītes novada pašvaldībā” projekts 
27.02.2019. Lēmumi Protokols Darba kārtība 35.§ Babītes Mūzikas skolas nolikums 36.§ Noteikumi Nr.8 Babītes novada pašvaldības ierobežotas pieejamības informācijas drošības politika (27.05.2015. ar prec. 27.02.2019.) 38.§ Par maksas noteikšanu bērnu uzturēšanai pašvaldības organizētajā atpūtas un sporta nometnē 39.§ Saistošie noteikumi Nr2. “Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2019. gada budžetā” 1. pielikums2. pielikums3. pielikums 48.§ Saistošo noteikumu par sabiedrisko kārtību Babītes novadā projekts 
31.01.2019. domes ārkārtas  sēde Lēmumi Protokols Darba kārtība
23.janvāris Protokols Darba kārtība Lēmumi 23.§ Par pašvaldības izglītības iestāžu 2019. gada izdevumu tāmes apstiprināšanu 24.§ Par vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019. gadā 26.§ Saistošie noteikumi Nr.1 “Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2019.gadā” 1.pielikums 2.pielikums 3.pielikums 4.pielikums 5.pielikums 6.Pielikums 7.pielikums 8.pielikums Paskaidrojuma raksts – ziņojums

ARHĪVS

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Pēdējais atjaunošanas datums: 13/12/2019 10:57
atpakaļ