Svētdiena, 2019. gada 15 . septembris

Vārda dienas: Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra

  • -A
  • A
  • +A

Sabiedriskā un publiskā apspriešana

Paziņojumi Apspriešanas periods
Par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu nekustamā īpašuma “Purenes” zemes vienībai Babītes pagastā, Babītes novadā -
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Drapes”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 17.10.2019. Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Irjāņi” zemes vienība Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 17.10.2019. Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.
Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai zemes vienībai ”Ušas”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 21.08.2019. līdz 18.09.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 16.09.2019. plkst.17:00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai zemes vienībai Cidonijas ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 24.07.2019. līdz 21.08.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 12.08.2019. plkst.17:00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Sintijas”, “Treijas”, “Vizbules”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 23.08.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Kraukļi”, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 20.08.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.
Paziņojums par būvniecības publisko apspriešanu ,,Degvielas uzpildes stacijas un pievadceļu būvniecība” Viršvidi, Spilve, Babītes pagastā, Babītes novadā,  kadastra apzīmējums 8048 004 1408, 80480040509, 80480040714”. Publiskās apspriešanas norises laiks: no 18.06.2019.- 15.07.2019. Būvniecības ieceres prezentācija notiks: 11.07.2019. plkst. 17:00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkas apspriežu zālē 2.stāvā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 18.06.2019. līdz 16.07.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27.06.2019. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, “Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads.
Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamo īpašumu “Mazie Graudi” un “Mazie Stari” zemes vienībām, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 21.05.2019. līdz 18.06.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 30.05.2019. plkst.17:30 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašumam “Mazās Ceļtakas” zemes vienībai Babītes pagastā, Babītes novadā Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 21.05.2019. līdz 18.06.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 30.05.2019. plkst.17:00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Purenes” zemes vienība Babītes pagasta, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 17.05.2019. Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielbatari”, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 17.05.2019. Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā 5A, Liepu alejā 9, Ķiršu ielā 6 un “Melnalkšņi”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 10.05.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.
Paziņojums par vairāku apstiprināto detālplānojumu saistošo noteikumu atcelšanu -
Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Dreimaņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā pirmdienās un ceturtdienās plkst.8:15–12:15 un 13:00–18:00.
Paziņojums par pilnveidotā detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma ”Melbas” zemes vienībai Sēbruciemā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā pirmdienās un ceturtdienās plkst.8:15–12:15 un 13:00–18:00
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Zosēni” un Ozolu iela 8A, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 19.03.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Klūgas” Babītes pagastā un nekustamā īpašuma “Klūgas” Salas pagastā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 22.02.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ”Ušas”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 15.02.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Cidonijas ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 15.01.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Atmodas” zemes vienībai un nekustamā īpašuma Rīgas iela 21 zemes vienības daļai, Piņķos, Babītes pagastā, Babīte novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 15.01.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Melbas” detālplānojuma izstrādes publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Sanāksme notiks 2018.gada 21.augustā plkst. 16.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkas 5.kabinetā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes vienībai, Spuņciems, Salas pagasts Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 06.08.2018. līdz 03.09.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 13.08.2018. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā- Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 3. septembrim var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.
Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma ”Melbas” zemes vienībai, Sēbruciemā Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 09.07.2018. līdz 06.08.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 24.07.2018. plkst.17:00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Dreimaņi” zemes vienībai Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 31.maijam var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv
Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Puķulejas” zemes vienībai, Mežārēs Publiskās apspriešanas termiņš 20.02.-14.03.2018.; publiskās apspriešanas sanāksme 05.03. plkst. 17.00 un publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce - 29.03. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ziediņi” detālplānojuma izstrādes publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Sanāksme 2018. gada 10.janvārī plkst.10.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkas vestibilā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Baltalstes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040244 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2018.gada 19. janvārim var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Smilgu pļava” zemes vienības detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Sanāksme 2017. gada 8. decembrī plkst. 10.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ziediņi” zemes vienības Varkaļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Publiskās apspriešanas termiņš 14.11.-12.12.2017.; publiskās apspriešanas sanāksme 30.11.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes vienībai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 12.decembrim Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Smilgu pļava” zemes vienības Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Publiskā apspriešana 17.10.-14.11.2017.; sanāksme 06.11. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Jēkabi” zemes vienībai Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 17. oktobrim var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Puķulejas” zemes vienībai Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 17. oktobrim var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunzemes” detālplānojuma grozījumu publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Sanāksme 5.septembrī plkst. 10.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunalstes” zemes vienību publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Sanāksme 28.augustā plkst. 10.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunalstes” zemes vienību detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai Publiskās apspriešanas termiņš: 18.07. līdz 16.08.2017.; sanāksme: 10.08.2017. plkst. 17.00 Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunzemes” detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai Publiskās apspriešanas periods: 18.07. - 15.08.2017; sanāksme: 07.08.2017. plkst. 17.00 Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā
Par nekustamā īpašuma “Ziediņi” zemes vienības detālplānojuma projekta izstrādes publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Sanāksme 7.jūlijā plkst. 10.15 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Par nekustamā īpašuma “Austrumi” un nekustamā īpašuma “Meža putni” zemes vienību, Babītes pagastā, Babītes novadā, lokālplānojuma projekta izstrādes publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Sanāksme 7.jūlijā plkst. 10.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā
Paziņojums par publiskās apspriešanas termiņa pārcelšanu lokālplānojuma projektam Publiskās apspriešanas termiņš - no 13.04.2017. līdz 12.05.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme - 24.04.2017. plkst. 17.00
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 26. maijam
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 26. maijam
Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Austrumi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070055 un nekustamā īpašuma “Meža putni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070918 daļai Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 24.04.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Baltalstes”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040244, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesmiegt līdz 21. aprīlim
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Irjāņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050068 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 21. aprīlim
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kirmeļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050034 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 21. aprīlim
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Melbas”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0072 teritorijai Aktuāls
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Krūkļi”, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Sanāksme notiks 20. martā plkst. 17:00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Krūkļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0032, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Sanāksme notiks 13.02.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunalstes”, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, ietilpstošo zemes vienību teritorijai Aktuāls
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunoši” lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Sanāksme 21.11.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Paziņojums par nekustamo īpašumu „Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, “Sporta halle”, “Strēles” un Jūrmalas iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Sanāksme 24.11.2016. plkst. 10.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunkalēji” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480010590, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta apstiprināšanu Aktuāls
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Lielpauguri”, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, teritorijas daļas detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Sanāksme 23.11.2016. plkst. 10.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ziediņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880070027, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Publiskās apspriešanas termiņš: no 22.11. līdz 20.12.2016. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme: 08.12.2016. plkst. 17.00 ēkā “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, lokālplānojuma apstiprināšanas atcelšanu un nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai Publiskās apspriešanas termiņš no 20.09.2016. līdz 18.10.2016. Sanāksme 17.10.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas Salas pagastā ēkā “Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielpauguri” detālplānojuma grozījumu projekta nekustamo īpašumu Čiekuru iela 2, Čiekuru iela 1, Riekstu iela 26, Riekstu iela 23 teritorijā, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Publiskās apspriešanas termiņš no 20.09.2016. līdz 18.10.2016. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 13.10.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Paziņojums par detālplānojuma grozījuma projekta nekustamajiem īpašumiem “Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, “Sporta halle”, “Strēles” un jūrmalas iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Publiskās apspriešanas termiņš no 20.09.2016. līdz 18.10.2016. Publiskās apspriešanas sanāksme 10.10.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Paziņojums par Babītes novada teritorijai izstrādāto tematisko plānojumu projektu nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Publiskās apspriešanas termiņš 12.09. - 24.10.2016. Publiskās apspriešanas sanāksme: 04.10.2016. plkst. 18.00 Kultūrizglītības centra Lielajā zālē, Jūrmalas ielā 14A, Piņķos.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienību Liepu aleja 5A, Ķiršu iela 6 un Melnalkšņi, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, teritorijai Aktuāls
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Aktuāls; Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 07.06.2016. līdz 05.07.2016. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 27.06.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā “Pīlādzīšos”, Salas pagastā, Babītes novadā.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunkalēji”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Aktuāls; Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 14.06.2016. līdz 12.07.2016.; Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 04.07.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Bebrupļava” detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma Bebru iela 9 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Publiskās apspriešanas sanāksme 17.maijā plkst. 10:00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā, teritorijas daļas detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai Publiskās apspriešanas termiņš no 09.05.2016. līdz 06.06.2016. Sanāksme 26.05.2016. plkst. 17:00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā “Pīlādzīšos”, Salas pagastā, Babītes novadā.
Paziņojums par apstiprināta detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Pūķi”, “Meteņi” un “Ūsiņi” daļas (zemes vienībā “Meteņi”) atcelšanu Aktuāls
Paziņojums par Babītes novada ainavu struktūras tematiskā plānojuma izstrādi Aktuāls
Paziņojums par Babītes novada apdzīvojuma struktūras un publisko teritoriju nodrošinājuma tematiskā plānojuma izstrādi Aktuāls
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā, teritorijas daļai Beidzies
Par Babītes novada transporta attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu Aktuāls
Par nekustamo īpašumu “Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, “Sporta halle”, “Strēles” un Jūrmalas iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunoši” lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Beidzies
Par Babītes novada transporta attīstības tematiskā plānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Beidzies
Vēl šonedēļ iespējams iesniegt priekšlikumus par velomaršrutiem Beidzies
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Līkumi”, kadastra numurs 80480040299, detālplānojuma atcelšanu Beidzies
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Melbas”, kadastra numurs 80480080072, detālplānojuma atcelšanu Beidzies
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jansoni”, kadastra apzīmējums 80480070206, detālplānojuma atcelšanu Beidzies
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vecalstes” detālplānojuma apstiprināšanu Beidzies
Pārskats par būvniecības ieceres ,,Šautuve Apšu Lejas” publiskās apspriešanas rezultātiem Beidzies
Paziņojums par būvniecības ieceres “Babītes vidusskolas pārbūve” Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Paziņojums par nekustamo īpašumu “Indriņas” un “Gundegas” detālplānojuma apstiprināšanu Beidzies
Par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei ““Babītes vidusskolas pārbūve” Beidzies
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, lokālplānojuma nodošanu publiskajai Beidzies
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā, teritorijas daļai Beidzies
Par nekustamā īpašuma “Ziediņi”, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Beidzies
Par nekustamā īpašuma “Jaunkalēji”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Beidzies
Par nekustamā īpašuma “Lielbatari”, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par velomaršrutu izstrādi Babītes novadā Beidzies
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vecalstes”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Indriņas” un “Gundegas”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Beidzies
Paziņojums par būvniecības ieceres norises par šautuves būvniecību nodošanu publiskai apspriešanai Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma “Bebrupļava” grozījumu nekustamajam īpašumam Bebru ielā 9, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Paziņojums par Babītes novada teritorijas aizsargjoslu, aprobežojumu un meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par Babītes novada transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vecalstes” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Būvvaldes lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību „Par šautuves būvniecību zemesgabalā „Apšu lejas”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra apzīmējumu 8048 015 0055 un zemesgabalā „Apšu lauki”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra apzīmējumu 8048 015 0056” Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu nekustamajam īpašumam „Jaunzemes”, Babītes novadā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Beidzies
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Lielpauguri” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Čiekuru iela 2, Čiekuru iela 1, Riekstu iela 23, Riekstu iela 26 teritorijā, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā Beidzies
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Austrumi”, kadastra apzīmējums 80480070055 un nekustama īpašuma „Rīgas pilsētas meža fonds” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 804800701898008 daļai, Babītes pagastā, Babītes novadā Beidzies
Paziņojums par nekustamo īpašumu „Varavīksnes”, „Mežrūķi”, Strautmaļu iela 2, Strautmaļu iela 4, Strautmaļu iela 6, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, lokālplānojuma apstiprināšanu Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma n.ī. “Indriņas”, “Gundegas” nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Paziņojums par lokālplānojumu nekustamo īpašumu „Varavīksnes”, kad. Nr. 8048 007 0203, „Mežrūķi”, kad. Nr. 8048 007 0138, Strautmaļu iela 2, kad. Nr. 8048 007 0825, Strautmaļu iela 4, kad. Nr. 8048 007 0824 un Strautmaļu iela 6, kad. Nr. 8048 007 0013, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, teritorijā Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma “Jaunzemes” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem ”Varavīksnes”, ”Mežrūķi”, Strautmaļu iela 6, Strautmaļu iela 4, Strautmaļu iela 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Beidzies
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā Beidzies
Par detālplānojuma “Sebru – Veisi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Veisu iela 1” Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma „Graudi” nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma “Smilgu pļava” nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma “Dzelmes” nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma “Taurēni” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta nekustamajam īpašumam Lāču iela 12 nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Par nekustamā īpašuma “Vecalstes” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma “Ārendas” un “Jaunkrasti” nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Par nekustamā īpašuma “Ozollejas” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Beidzies
Par nekustamo īpašumu „Puķulejas”, „Kakari”, Madaru iela 19, detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšana nekustamo īpašumu „Puķulejas” un „Kakari” robežās Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma “Sprīdīši” nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Par nekustamā īpašuma “Bierņi” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Beidzies
Par nekustamā īpašuma “Margas” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Beidzies
Par nekustamā īpašuma “Indriņas” un “Gundegas” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma “Graudi” nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Paziņojums par lokālplānojuma nekustamā īpašuma „Slēperi” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0030, nekustamā īpašuma „Skroderu pļavas” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0153, nekustamā īpašuma „Dziļavoti” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0121, nodošanu publiskai apspriešanai Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma “Drustēni” nodošanu publiskajai apspriešanai Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunķīši” Beidzies
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Varavīksnes”, „Mežrūķi”, Strautmaļu iela 6, Strautmaļu iela 4, Strautmaļu iela 2 – Babītes pagastā, Babītes novadā Beidzies
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Bebrupļava” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Bebru iela 9 zemes vienībai Beidzies
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Priežu mala” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Priežu mala 2 zemes vienībai Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma Jūrmalas iela 13A nodošanu publiskajai apspriešanai beidzies
Paziņojums par detalplānojumeim ”Puķulejas”, ”Lāču iela 12”, ”Dzilnas-1”, ”Varavīksnes”, ”Mazās sēnītes” Beidzies
Paziņojums par detālplānojumiem „Lielie Dreimaņi”, „Medulāji”, Parka aleja 12, „Vecušiņas” Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma darba uzdevuma grozījumiem nek.īp. Jūrmalas ielā 13A Beidzies
Paziņojums par detālplānojumu uzsākšanu nek.īp. „Drustēni”, „Graudi”, „Mazās sēnītes”, „Varavīksnes”, Beidzies
Paziņojums par Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Maliņas” zemes vienības, kadastra apzīmējums 8088 006 0047 un „Jaunmaliņas” kadastra apzīmējums 8088 006 0097, detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma Jūrmalas ielā 13A izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma “Meldrāji” izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par detālplānojumu „Grīnieki” un „Medulāji” izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma ”Sēnītes” izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par detalplānojuma ”Maliņas” izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par Babītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma ”Ārendas” izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma ”Sprīdīši” izstrādes uzsākšanu Beidzies
Paziņojums par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 3.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai Beidzies
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu Beidzies
Uzklausīšanas sanāksme 10.07.2012. par SIA ”Art Tehno” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu ciemā ”Spilve”, Babītes pagastā, Babītes novadā. Beidzies
Autoceļa A9 rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Beidzies
Paziņojums par detālplānojumu “Dušeļi” Beidzies
Paziņojums par detalplānojuma ”Beberu ciems” sabiedrisko apspriešanu Beidzies
Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Cenas tīreļa kūdras purva ieguves lauku paplašināšanai Beidzies
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vecušiņas”
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu Beidzies
Paziņojums par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu redakcijas pilnveidošanu Beidzies
Paziņojums par detālplānojumu 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu -
Paziņojums par Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu Beidzies