2017. gada 28 . aprīlī

Vārda dienas: Gundega, Terēze

  • -A
  • A
  • +A

Aktuālie iepirkumi

Līguma Priekšmets PAZIŅOJUMA PUBLIKĀCIJAS DATUMS IUB* Pieteikumu /piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena euro (EUR)(bez PVN) Līguma izpildes termiņš
BNP11 Babītes vidusskolas telpu atjaunošanas darbi un ēdnīcas jumta remonts BNP 2017/11 26.04.2017. 10.05.2017. plkst.11.00.
BNP11 Nolikums
BNP11 Tehniskā specifikācija
BNP11 Darbu apjomu saraksts
BNP10 Trenču un Dzilnupes polderu hidrotehnisko būvju sastāvā esošo tehnoloģisko iekārtu (sūkņu) uzturēšanas darbi un remonts BNP 2017/10 06.04.2017. 21.04.2017. plkst.: 11.30 IEPIRKUMS IZBEIGTS
BNP10 Lēmums (25.04.2017.)
BNP10 Nolikums
BNP09 Babītes pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas apgaismojuma izbūve BNP 2017/09 06.04.2017. 21.04.2017. plkst.: 11.00
BNP09 Nolikums
BNP09 Būvprojekts (4.pielikums)
BNP09 Darbu daudzumu saraksts - tāme (5.pielikums)
BNP08 Būvuzraudzība nekustamajā īpašumā “Mildas”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā BNP 2017/08 27.03.2017. 10.04.2017. plkst.: 10.30 SIA „Būves birojs” 11580,00 2018.gada 5.marts
BNP08 Līgums
BNP08 Lēmums
BNP08 Nolikums
BNP08 Jautājumi un atbildes (03.04.2017.)
BNP 07 Babītes vidusskolas pārbūve BNP 2017/07 20.03.2017. 25.04.2017. plkst. 11.00
BNP07 Nolikums ar grozījumiem 13.04.2017.
Darbu apjomu saraksts ar grozījumiem 13.04.2017.
BNP 07 Nolikums ar grozījumiem 05.04.2017.
Darbu apjomu saraksts ar grozījumiem 05.04.2017.
Vietas apskates protokols
BNP07 Jautājumi un atbildes (19.04.2017.)
BNP07 Jautājumi un atbildes (13.04.2017.)
BNP07 Jautājumi un atbildes (13.04.2017.)
BNP07 Jautājumi un atbildes (12.04.2017.)
BNP07 Jautājumi un atbildes (10.04.2017.)
BNP07 Jautājumi un atbildes (05.04.2017.)
BNP07 Jautājumi un atbildes (04.04.2017.)
BNP07 Jautājumi un atbildes (03.04.2017.)
BNP07 Durvis
BNP07 BK lapa DZK-10.9
BNP 07 Būvprojekts 1-2
BNP 07 Būvprojekts 3
BNP 07 Būvprojekts 4
BNP 07 Būvprojekts 5-7
BNP 07 Būvprojekts 8
BNP 07 Būvprojekts 9
BNP 07 Būvprojekts 12
BNP 07 Darbu apjomu saraksts
BNP 07 Nolikums
BNP06 Būvprojekta “Skatu torņu ierīkošana” izstrāde projekta “Dabas takas izveide pie Babītes ezera” ietvaros BNP 2017/06 10.03.2017. 21.03.2017. plkst.: 11.30 IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
BNP 06 Lēmums
BNP 06 Nolikums
BNP 05 Babītes novada pašvaldības autoceļu, ielu un to posmu atputekļošana BNP 2017/05 10.03.2017. 21.03.2017. plkst.: 11.00 SIA “Eco Baltia vide” 10370,00 31.10.2017.
BNP 05 Līgums
BNP 05 Lēmums
BNP 05 Nolikums
BNP04 Gājēju ietves, autostāvvietu un ielu apgaismojuma izbūve posmā no sabiedriskā transporta pieturas “Pagrieziens uz Vārnukrogu” līdz Gravu ielai Babītes pagastā, Babītes novadā BNP 2017/04 27.02.2017. 10.03.2017. plkst.: 11.00 SIA “Autoceļi” 104658,35 29.08.2017.
BNP04 Līgums
BNP04 Lēmums
BNP04 Būvprojekta 1.sējums
BNP04 Būvprojekta 2.sējums
BNP04 Darbu daudzumu saraksts
BNP04 Nosacījumi
BNP 03 Būvprojekta “Skatu torņu ierīkošana” izstrāde projekta “Dabas takas izveide pie Babītes ezera” ietvaros BNP 2017/03 23.02.2017. 07.03.2017. plkst. 11.00 IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
BNP03 Lēmums
BNP 02 Būvuzraudzība nekustamajā īpašumā “Mildas”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā BNP 2017/02 23.02.2017. līdz 06.03.2017. plkst.: 11.00 IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
BNP02 Lēmums

* Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Iepirkuma identifikācijas numurs