2017. gada 29 . jūnijā

Vārda dienas: Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris

  • -A
  • A
  • +A

Aktuālie iepirkumi

Līguma Priekšmets PAZIŅOJUMA PUBLIKĀCIJAS DATUMS IUB* Pieteikumu /piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena euro (EUR)(bez PVN) Līguma izpildes termiņš
BNP21 Autotransporta gada nobraukuma uzskaite uz Babītes novada pašvaldības ceļiem un ielām BNP 2017/21 16.06.2017. 29.06.2017. plkst. 11.00
BNP21 Nolikums
BNP21 Satiksmes skaitīšana (pielikums Nr.1, Nr.3)
BNP21 Veidlapa (pielikums Nr.2)
BNP21 Vizuālā uzkaite - paskaidrojums (pielikums Nr.2.1)
BNP21 Grafiskie pielikumi
BNP20 Piebraucamās ielas posma n/ī Piņķu ciems-2 un Jūrmalas iela 17, Piņķos, Babītes pagastā, pārbūve BNP 2017/20 08.06.2017. 19.06.2017. plkst. 11.00 SIA “Ceļinieks 01” 96080,40
BNP20 Lēmums
BNP20 Nolikums
BNP20 Darbu apjomu saraksti
BNP20 Būvprojekts
BNP19 Babītes, Dzilnupes, Trenču polderu aizsargdambju zāles pļaušanas darbi Babītes pagastā, Babītes novadā BNP 2017/19 08.06.2017. 19.06.2017. plkst. 11.30
BNP19 Jautājumi un atbildes (15.06.2017.)
BNP19 Nolikums
BNP18 Meža ielas posma (1.posms) Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, pārbūve BNP 2017/18 08.06.2017. 19.06.2017. plkst. 10.30 SIA “Mi-2” 99540,81
BNP18 Lēmums
BNP18 Nolikums
BNP18 Darbu apjomu saraksts
BNP18 Būvprojekts
BNP17 Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana asfaltētajā laukumā “Babītes ciems-1” BNP 2017/17 02.06.2017. 14.06.2017. plkst. 11.00 SIA “City Playgrounds” 11183,42
BNP17 Lēmums
BNP17 Jautājumi un atbildes 08.06.2017.
BNP17 Nolikums
BNP17 Skice
BNP16 Ielu apgaismojuma pārbūve Skolas un Atpūtas ielās Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā BNP 2017/16 01.06.2017. līdz 13.06.2017. plkst.11.00. “RGR Būve” 28487,96
BNP16 Lēmums
BNP16 Nolikums
BNP16 Tehniskā specifikācija
BNP16 Darbu apjomu saraksts
BNP16 Būvprojekts
BNP15 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana BNP 2017/15 23.05.2017. 05.06.2017. plkst.11.00 SIA “Geopols” 18 666,00 18.06.2018.
BNP15 Līgums
BNP15 Lēmums
BNP15 Nolikums
BNP14 Babītes, Dzilnupes, Trenču polderu aizsargdambju zāles pļaušanas darbi Babītes pagastā, Babītes novadā BNP 2017/14 16.05.2017. 29.05.2017. plkst.11.00 IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
BNP14 Lēmums
BNP14 Nolikums
BNP13 Jaunas vieglās pasažieru automašīnas ar izveidotu aizturēto personu nodalījumu iegāde Babītes novada pašvaldības sabiedriskās kārtības sargu darbības nodrošināšanai BNP 2017/13 11.05.2017. 23.05.2017. plkst.11.30 SIA “Moller Auto” 22 536,36 29.09.2017.
BNP13 Līgums
BNP13 Lēmums
BNP13 Nolikums
BNP12 Dabasgāzes iegāde Babītes novada pašvaldības ēku nodrošināšanai ar siltumapgādi BNP 2017/12 11.05.2017. 23.05.2017. plkst.11.00 IEPIRKUMS IZBEIGTS
BNP12 Lēmums
BNP12 Jautājumi un atbildes 19.05.2017.
BNP12 Nolikums

* Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Iepirkuma identifikācijas numurs