2018. gada 26 . maijā

Vārda dienas: Anšlavs, Junora

  • -A
  • A
  • +A

Aktuālie iepirkumi

Līguma Priekšmets PAZIŅOJUMA PUBLIKĀCIJAS DATUMS IUB* Pieteikumu /piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena euro (EUR)(bez PVN) Līguma izpildes termiņš
BNP16 Būvprojekta „Pašvaldības a/c C-13, Annas-Vīkuļi posma Babītes pagastā, Babītes novadā pārbūve” izstrāde BNP 2018/16 18.05.2018. 30.05.2018. plkst. 11.00
BNP16 Nolikums
BNP16 2.pielikums Projektēšanas uzdevums
BNP15 Babītes sporta kompleksa lielās sporta zāles grīdas remontdarbi BNP2018/15 10.05.2018. 23.05.2018. plkst.11.00
BNP15 Nolikums
BNP15 Tehniskā specifikācija
BNP15 Darbu apjomu saraksts
BNP14 Meža ielas posma (2.posms) pārbūve Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā BNP 2018/14 07.05.2018. 23.05.2018. plkst. 10.00 Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā
BNP13 Apgaismojuma izbūve Babītes sporta kompleksa āra futbola laukumā BNP 2018/13 27.04.2018. 14.05.2018. plkst.11.00. SIA “Vesta AD” 66 142,54
BNP13 Lēmums
BNP13 Nolikums
BNP13 Paskaidrojuma raksts (4.pielikums)
BNP13 Darbu daudzumu saraksts - tāme (5.pielikums)
BNP12 Vārpu ceļa Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā pārbūve BNP 2018/12 20.04.2018. 07.05.2018. plkst. 11.15. SIA “Ķekava PMK” 169778,83
BNP12 Lēmums
BNP12 Nolikums
BNP12 Darbu apjomu saraksts
BNP12 Būvprojekts
BNP09 Transporta pakalpojumi regulāriem skolēnu pārvadājumiem Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām BNP 2018/09 19.04.2018. 28.05.2018. plkst. 10.00. Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā.
BNP11 Babītes sporta kompleksa telpu un jumta remontdarbi BNP2018/11 19.04.2018. 07.05.2018. plkst.10.30. IEPIRKUMS IZBEIGTS
BNP11 Nolikums
BNP11 Tehniskā specifikācija
Darbu apjomu saraksts
BNP11 Fotoattēli
BNP10 Būvprojekta „Trenču poldera sūkņu stacijas pārbūve Babītes pagastā, Babītes novadā” izstrāde BNP 2018/10 19.04.2018. 07.05.2018. plkst. 11.00 VSIA “Meliorprojekts” 33 000,00
BNP10 Lēmums
BNP10 Nolikums
BNP08 Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Babītes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām BNP 2018/08 10.04.2018. 14.05.2018. plkst.10.00. Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā! IEPIRKUMS IZBEIGTS
BNP08 Ziņojums
BNP08 Nolikums
BNP07 Babītes, Dzilnupes, Trenču polderu aizsargdambju zāles pļaušanas darbi Babītes pagastā, Babītes novadā BNP 2018/07 03.04.2018. 16.04.2018. plkst.11.00 SIA “Hagberg” 14 621,60 21.10.2018.
BNP07 Līgums
BNP07 Lēmums
BNP07 Nolikums

* Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Iepirkuma identifikācijas numurs