Trešdiena, 2022. gada 19 . janvāris

Vārda dienas: Alnis, Andulis

  • -A
  • A
  • +A

Teritorijas plānojums

Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 22. janvāra lēmumam “Par Babītes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu” (prot. Nr.2, 11.§) apstiprināts Babītes novada teritorijas plānojums un Vides pārskats un pieņemti saistošie noteikumi Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

2020. gada 22. aprīlī un 11. maijā saņemts  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvērtējums par Babītes novada teritorijas plānojumu.

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinumā ir noteikusi, ka Babītes novada teritorijas plānojums ir īstenojams no saistošo noteikumu izdošanas brīža, kuri atceļ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14.4. apakšpunktu, 16., 17., 18. un 60. punktus.

Ņemot vērā, ka Babītes novada dome 2020. gada 15. maijā ir pieņēmusi lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Babītes novada pašvaldības 22. 01. 2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” (protokola Nr. 8, 1. §) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 9 “Par Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”, Babītes novada teritorijas plānojums ir īstenojams no 2020. gada 23. maija. 

Informējam, par iespēju, ērti, ātri un bez maksas iegūt informācija par katras zemes vienības atļauto izmantošanu šeit.

Norādot zemes vienības kadastra apzīmējumu vai adresi, vai kartē, uzklikšķinot uz konkrēto vietu, sistēma piedāvās iegūt izziņu par teritorijas izmantošu atbilstoši funkcionālajam zonējumam.

Ja nepieciešama oficiāla izziņa per zemes vienības atļauto izmantošanu, pašvaldībā jāiesniedz oficiāls iesniegums (veidlapa pieejama šeit – pakalpojuma nosaukums – Izziņa par zemesgabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam, pakalpojuma maksa 7 eiro).

VIDES PĀRSKATS

Informatīvs ziņojums par Vides pārskatā esošo vides aspektu iekļaušanu Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam grozījumos (02.05.2012)

Vides pārskats (Rīga, 2012) gala redakcija Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam grozījumiem (01.03.2012.)

Pielikumi

Babītes novada pašvaldība 2013. gada 14. augustā saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvērtējumu par Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā noteikts, ka ministrs informē pašvaldību par to, ka pārkāpumi nav konstatēti un nosaka dienu, kad var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu.

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs atzinumā ir noteicis, ka Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi ir īstenojami no 2013. gada 14. augusta (no vēstules saņemšanas brīža).

Pēdējais atjaunošanas datums: 25/09/2020 11:24
atpakaļ