Trešdiena, 2022. gada 19 . janvāris

Vārda dienas: Alnis, Andulis

 • -A
 • A
 • +A

Tematiskie plānojumi

 

Nosaukums Apstiprināšanas datums Dokumentācija
Satiksmes infrastruktūras izvērtējuma un priekšlikumu izstrāde satiksmes infrastruktūras attīstībai Piņķu ciema teritorijā Prezentācija
Aizsargjoslu, aprobežojumu un meliorācijas attīstības tematiskais plānojums 25.01.2017. (prot. Nr.1,16.§)
Par Babītes novada apdzīvojuma struktūras un publisko teritoriju nodrošinājuma tematiskā plānojuma apstiprināšanu  23.11.2016. (prot.Nr.15,12.§)
 • Paskaidrojuma raksts “Apdzīvojuma struktūras un publisko teritoriju nodrošinājuma tematiskais plānojums”
 • 1. karte Babītes novads Pierīgas zaļās telpiskās struktūras ietvarā esošās un attīstāmās struktūras:
  Zaļā
 • 2. karte Apdzīvoto vietu struktūra
  Apdzīvoto vietu struktūra
 • 3. karte Apdzīvoto vietu struktūra (novada ZA daļa)
  Apdzīvoto vietu struktūra
 • 4. karte Apdzīvoto vietu struktūra – esošā un plānotā (pēc tteritorijas plānojuma) situācija
  Apdzīvoto vietu struktūra
 • 5. karte Apdzīvoto vietu struktūra – priekšlikumi plānošanas risinājumiem
  Apdzīvoto vietu struktūra
 • 6.karte Detālplānojumu un lokālplānojumu izstrāde Babītes novadā (2016)
  Detālplānojumu un lokālplānojumu izstrāde
 • 7. karte Rīgas pilsētas meža zemes Babītes novadā
  Rīgas pilsētas meža zemes Babītes novadā
 • 8.1. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra esošā situācija Mežāru – Spilves ciemu telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra
 • 8.2. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra – plānošanas risinājumu priekšlikumi ciemu attīstībai Mežāru – Spilves ciemu telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra.
 • 9.1. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra esošā situācija –
  Piņķu – Salienas, Sēbru un Vīkuļu ciemu telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojumu telpiskā struktūra
 • 9.2. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra – plānošanas risinājumu priekšlikumi ciemu attīstībai
  Piņķu – Salienas, Sēbru un Vīkuļu ciemu telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra
 • 10.1. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra esošā situācija Dzilnuciema un Skārduciema telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojumu telpiskā struktūra
 • 10.2. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra – plānošanas risinājumu priekšlikumi ciemu attīstībai
  Dzilnuciema un Skārduciema telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra
 • 11.1. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra esošā situācija Varkaļu ciema telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra
 • 11.2. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra – plānošanas risinājumu priekšlikumi ciemu attīstībai
  Varkaļu ciema telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra
 • 12.1. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra esošā situācija Straupciema telpa
  Publiskās ārtelpas u napdzīvojuma telpiskā struktūra
 • 12.2. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra – plānošanas risinājumu priekšlikumi ciemu attīstībai
  Straupciema telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra
Par Babītes novada ainavu struktūras tematiskā plānojuma apstiprināšanu  23.11.2016. (prot.Nr.15,11.§) 1.Kvartāra nogulumu karte

2.Reljefa modelis

3.Dabas elementu telpiskās struktūras un vērtības

4.Īpaši aizsargājamas teritorijas

5.Ainavas vēsturiskie elementi un vietas

6.Ainavu telpas

7.Ainavu veidojošie procesi un to nozīmīgākās izpausmes

8.Mūsdienu ainavu nozīmīgākie elementi

9.Babītes ezera un Lielupes udensmalu pieejamība

10.Božu ūdenskrātuves ūdensmalu pieejamība

11.Piņķu ūdenskrātuves un Beberbeķu Dzirnavezera ūdensmalu pieejamība

12.Rekomendācijas Babītes novada ainavas vērtību veidošanai

Paskaidrojuma raksts

Par Babītes novada transporta attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu  30.03.2016. (prot. Nr.5, 1.§) Babītes novada ceļu un ielu tīkls

Babītes novada pašvaldības ceļu un ielu segumi

Babītes novada veloceliņu tīkla shēma

Ceļu aizsargjoslas un ielu sarkano līniju plāns

Kravas transporta ierobežojumi

Paskaidrojuma raksts

Transporta infrastruktūras attīstība

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/02/2021 15:24
atpakaļ