Trešdiena, 2021. gada 08 . decembris

Vārda dienas: Gunārs, Gunis, Vladimirs

  • -A
  • A
  • +A

Lokālplānojumi

SPĒKĀ ESOŠIE LOKĀLPLĀNOJUMI BABĪTES NOVADA TERITORIJĀ 

Nr. Nekustamais īpašums, kam izstrādāts lokālplānojums Kadastra numurs Lokālplānojuma apstiprināšanas datums (domes lēmuma protokola Nr.) Dokumentācija
4. “Austrumi”, “Meža putni” daļā 80480070055;

80480070918

23.08.2017. (prot. Nr. 12, 13. §) Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi

Teritorijas funkcionālais zonējums

Inženiertehniskā apgāde

3. “Jaunoši” 80880030070 25.01.2017. (prot. Nr.1, 13§) Grafiskā_daļa

Paskaidrojuma_raksts

Teritorijas_izmantošanas_un apbūves_noteikumi

2. „Varavīksnes”,

„Mežrūķi”,

Strautmaļu iela 2,

Strautmaļu iela 4,

Strautmaļu iela 6. 

 80480070203,80480070138,

80480070825,

80480070824,

8048 0070013

29.07.2015. (prot. Nr. 11, 3.§) Apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts 1. daļa

Paskaidrojuma raksts 2. daļa

Paskaidrojuma raksta pielikums

Funkcionālais zonējums, inženierkomunikācijas

Satiksmes infrastruktūra, sarkanās līnijas

1. “Slēperi”,

“Skroderu pļavas”,

“Dziļavoti”,

“Zemdegas”

80480030030

80480030153

80480030121

80480030120

24.09.2014. (prot. Nr.13, 3.§)

I Sējums

Teritorijas novietojums

Aizsargjoslu plāns

Plānotā_izmantošana

Transporta shēma

Elektroapgādes shēma

Ūdensapgādes_shēma

Kanalizācijas_shēma

Gāzapgādes_shēma

Meliorācijas_shēma

Ielu šķērsprofili 1_1_2_2

Ielu šķērsprofili 3_3_4_4

Ielu šķērsprofili 5_5_6_6

Ielu šķērsprofili 7_7_8_8

Ielu šķērsprofili 9_9_10_10

Ielu šķērsprofili 11_11_12_12

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pēdējais atjaunošanas datums: 19/12/2019 14:15
atpakaļ