Trešdiena, 2022. gada 19 . janvāris

Vārda dienas: Alnis, Andulis

  • -A
  • A
  • +A

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

21.07.2012 15:30

Babītes novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2013.gada 25.septembra lēmumu „Par Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 2.§) ir apstiprināta BABĪTES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2030.GADAM.

Ar apstiprināto Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam var iepazīties Babītes novada pašvaldībā (Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads).

Stratēģiskā daļa un telpiskās attīstības perspektīva

Pārskats


Informatīvs paziņojums par Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam nodošanu Rīgas plānošanas reģionam uz atzinuma saņemšanu

Babītes novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2013.gada 24.jūlija lēmumu (protokols Nr.11, 1.§) Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam pēc publiskās apspriešanas procedūras beigām tiek nodota Rīgas plānošanas reģionam uz atzinuma saņemšanu.


Paziņojums par Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam publisko apspriešanu

Aicinām Babītes novada iedzīvotājus, uzņēmējus, dažādu nozaru un nevalstisko organizāciju pārstāvjus no 15.05.2013. līdz 16.06.2013.iesaistīties Stratēģijas publiskajā apspriešanā.

Sabiedriskās apspriešanas sapulces tiek organizētas:

  • 29.maijā, plkst.18:00, Spuņciemā: Babītes novada pašvaldības administrācijā „Pīlādzīšos”, Salas pagastā, Babītes novads;
  • 30.maijā, plkst.18:00, Piņķos: Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Babītes pagastā, Babītes novads.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Babītes novada Stratēģijas papildināšanai iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses.

Ar Stratēģijas materiāliem var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijā (Centra iela 4, Piņķos un „Pīlādzīšos”, Spuņciemā) administrācijas darba laikā vai skatīt šeit:

Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekts


Domes lēmumi

Pēdējais atjaunošanas datums: 30/01/2020 12:52
atpakaļ