2017. gada 27 . aprīlī

Vārda dienas: Klementīne, Raimonda, Raina, Tāle

  • -A
  • A
  • +A

Detālplānojumi

Arhīvs: Spēkā esošie detālplānojumi Babītes novadā: 2009. – 2013. gads>>

SPĒKĀ ESOŠIE DETĀLPLĀNOJUMI BABĪTES NOVADA TERITORIJĀ

Nr. Nekustamais īpašums,
kam izstrādāts detālplānojums
Kadastra numurs Detālplānojuma apstiprināšanas
datums
(domes lēmuma protokola Nr.)
Dokumentācija
20. 

“Lielpauguri”

25.01.2017. (prot. Nr.1,

12.§)

 

Grafiskā_daļa

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

19.

“Jaunkalēji”

80480010590

26.10.2016.(prot. Nr.14,13.§)

1_Paskaidrojuma raksts 2_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

3_Apgrūtinātās teritorijas 4_Plānotā izmantošana 5_Inženierapgāde

6_Ielu šķērsprofili

18.

“Ošpriedes”

80880050673

27.07.2016. (prot. Nr. 10, 17.§)

01_Paskaidrojuma raksts

02_TIAN

03_Esošā izmantošana 04_Plānotā izmantošana 05_Inženierkomunikāciju shēma 06_Apgrūtinājumi

Būvprojekts

17.

“Avgustīnes”

80880050679

27.07.2016.

(prot. Nr. 10, 18.§)

01_Paskaidrojuma raksts

02_TIAN

03_Esošā izmantošana

04_Plānotā izmantošana 05_Inženierkomunikācijas 06_Apgrūtinājumi 07_Būvprojekts minimālā sastāvā

16.

“Bebrupļava”

(nekustamā īpašuma Bebru iela 9 robežās)

80480090273

25.05.2016. (prot. Nr. 7, 11.§)

01_Paskaidrojuma raksts

02_Apbūves nosacījumi

03_Esošā situācija

04_Plānotā izmantošana

05_Komunikāciju shēma

06_Satiksmes organizācija

15.

“Vecalstes”

80480040263

27.01.2016. (Nr.1, 15.§)

Paskaidrojuma raksts

Apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana

Transporta kustības shēma

Adresācijas priekšlikums

Adresācijas priekšlikums – tabula

14.

“Indriņas”

un

“Gundegas”

80480010159 un

80480010200

16.12.2015. (Nr.16, 5.§)

Paskaidrojuma raksts

Esošā izmantošana

Ielas profili

Plānotā izmantošana

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

13.

“Jaunzemes”

23.09.2015. (Nr.13, 7.§)

Paskaidrojuma raksts

Apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana

Komunikāciju plāns

Ielu šķērsprofili

Stāvu skaita plāns

12.

“Taurēni” n.ī. Parka aleja 12 robežās

80480070833

22.04.2015.

(Nr. 6, 6.§)

Paskaidrojuma raksts, apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana

Inženierkomunikāciju plāns

Aizsargjoslu plāns

11.

“Saliņas” n.ī. Lāču 12 robežās

80480070431

22.04.2015.

(Nr. 6, 9.§)

Paskaidrojuma raksts, apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana

10.

“Ārendas”, “Jaunkrasti”

80880020006

80880020060

22.04.2015.

(Nr.6, 7.§)

Detālplānojums

Grafiskā daļa

9.

“Smilgu pļava”

80480010033

22.04.2015.

(Nr.6, 8.§)

Detālplānojums

Grafiskā daļa 

8.

“Graudi”

80480030862

25.03.2015.

(Nr.5, 35.§)

Plānotā izmantošana 

Plānotās komunikācijas

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

7.

”Dzelmes”

80480040356

25.02.2015.

(prot. Nr.3, 7.§)

Apbūves nosacījumi 

Atļautā izmantošana

Transporta_shēma

Sarkano līniju adreses

Aizsargjoslas komunikācijas

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums

6.

“Sprīdīši”

80480040008

26.11.2014.

(prot. Nr.15, 6.§)

 Inženierkomunikācijas

Paskaidrojuma raksts

Plānotā izmantošana

Transporta shēma

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

5.

“Drustēni”

80480040805

26.11.2014.

(prot. Nr.15, 5.§)

 Detālplānojums

4.

“Vējgrieži – 1″

80480080094

27.08.2014.

(prot. Nr.11, 31.§)

 Apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Atļautā izmantošana

Transporta shēma

Sarkano līniju pagrieziena punktu koordinātu saraksts

3.

“Jaunķīši”

80880060026

23.07.2014

(prot. Nr.8, 5§)

Teritorijas novietojums

Pašreizējā izmantošana

Plānotā izmantošana

Transporta shēma

Ceļu šķērsprofili

Detālplānojums 

2. Jūrmalas iela 13A 80480030262 23.04.2014.
(prot. Nr. 5, 8§)
Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pašreizējā izmantošana

Plānotā atļautā izmantošana

Ielas profili 

1. “Meldrāji” 80480080213 23.04.2014.
(prot. Nr.5; 9§)
Apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa 

Pēdējais atjaunošanas datums: 06/02/2017 14:53
atpakaļ