Trešdiena, 2020. gada 30 . septembris

Vārda dienas: Elma, Elna, Menarda

  • -A
  • A
  • +A

Saistītie dokumenti, normatīvie akti un saites

Babītes novada pašvaldības būvniecības un administratīvās komisijas nolikums (02.11.2015.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Babītes novada teritorijas funkcionālā zonējuma karte

Noteikumi Nr.4 Maksas pakalpojumu cenrādis par Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas pakalpojumiem lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei (27.09.2017.)

Saistošie noteikumi Nr. 11

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akcetu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (17.04.2016., stājās spēkā 15.06.2016.)

Saistošie noteikumi Nr. 18

Par ceļu aizsardzību un kārtību, kādā veicami darbi uz pašvaldības ceļiem Babītes novadā (24.08.2011./ar25.09.2013. grozījumiem SN 19)

Grozījumi – SN 19 (25.09.2013.)

Saistošie noteikumi Nr. 26

Par nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšanu Babītes novadā (30.06.2010./ar 25.09.2013. grozījumiem SN 21)

Pielikums

Grozījumi – SN21 (25.09.2013.)

Saistošie noteikumi Nr. 16

Nodevas par Babītes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/09/2020 16:50
atpakaļ