2017. gada 28 . aprīlī

Vārda dienas: Gundega, Terēze

  • -A
  • A
  • +A

Informācija par izsniegtām būvatļaujām un akceptētām būvniecības iecerēm, kurām veikta atzīme paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

Atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta otrajai un sestajai daļai,  informācija par būvniecības ieceri un pieņemto lēmumu
Būvniecības informācijas sistēmā tiek publicēta šādās vietnēs:


2017. gads


2016. gads


2015. gads


2014. gads


Plānošanas un būvniecības daļas lēmumi:

25.02.2016. Par būvniecības ieceres “Babītes vidusskolas pārbūve” Jūrmalas ielā 17, Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar kadastra apzīmējumu 80480030301, sabiedriskās apspriešanas rezultātu apspriešanu un būvatļaujas izsniegšanu

Pārskats par būvniecības ieceres ,,Babītes vidusskolas pārbūve” Jūrmalas ielā 17, Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums nr. 8048 003 0301, publiskās apspriešanas rezultātiem

18.01.2016. Paziņojums par būvniecības ieceres “Babītes vidusskolas pārbūve” Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai

13.01.2016. Par šautuves būvniecības zemesgabalā „Apšu lejas”, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar kadastra apzīmējumu 80480150055, un zemesgabalā „Apšu lauki”, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar kadastra apzīmējumu 8048 015 0056, sabiedriskās apspriešanas rezultātu apspriešanu un būvatļaujas izsniegšanu.

Pārskats par būvniecības ieceres ,,Šautuve Apšu Lejas” publiskās apspriešanas rezultātiem

30.12.2015. Par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei ““Babītes vidusskolas pārbūve” Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, būves kadastra apzīmējums 80480030274001” 

16.11.2015. Paziņojums par būvniecības ieceres “Babītes vidusskolas pārbūve” Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai

02.11.2015.  Paziņojums par būvniecības ieceres norises par šautuves būvniecību nodošanu publiskajai apspriešanai

31.08.2015. Būvvaldes lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību „Par šautuves būvniecību zemesgabalā „Apšu lejas”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra apzīmējumu 8048 015 0055 un zemesgabalā „Apšu lauki”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra apzīmējumu 8048 015 0056”

Pēdējais atjaunošanas datums: 25/04/2017 08:51
atpakaļ