Trešdiena, 2020. gada 15 . jūlijs

Vārda dienas: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

  • -A
  • A
  • +A

Iesniegumu veidlapas

Informācija par dokumentiem ēku pieņemšanai ekspluatācijā

Veidlapas:

Iesniegums Babītes novada pašvaldības institūciju maksas pakalpojumu sniegšanu

Iesniegums par atzīmes veikšanu

Iesniegums būvatļaujas pārreģistrācijai

Iesniegums atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam

Iesniegums izziņai par jaunbūves reģistrēšanu

Iesniegums izziņai par būves neesamību dabā

Iesniegums projektu saskaņošanai (reklāma, izkārtne, novietne, labiekārtojums, izmaiņas būvprojektā u.c)

Veidlapas Būvniecības informācijas sistēmai:

Iesniegums pilnvarojumam Būvniecības informācijas sistēmā

Jauna ārvalstnieka lietotāja reģistrācija (iesniegums)

02.09.2014. MK Noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” veidlapas:

Būvniecības iesniegums (4.pielikums)

Paskaidrojuma raksts I ēku grupa I daļa (1. pielikums)

Paskaidrojuma raksts I ēku grupai II daļa (1. pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai I daļa (2. pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai II daļa (2. pielikums)

Paskaidrojuma raksts – lietošanas veida maiņa bez pārbūves (3. pielikums)

Apliecinājuma karte I daļa (5. pielikums)

Apliecinājuma karte II daļa (5. pielikums)

Ēkas fasādes apliecinājuma karte I daļa (6. pielikums)

Ēkas fasādes apliecinājuma karte II daļa (6. pielikums)

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (17. pielikums)

Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai (14. pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai I daļa (7. pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai II daļa (7. pielikums)

MK Noteikumu Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” veidlapas:

Iesniegums. Elektronisko sakaru tīkla būvniecības iecere (2.pielikums)

Apliecinājums ekspluatācijai. Elektroniskie sakari (7.pielikums)

MK Noteikumu Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” veidlapas:

Būvniecības iesniegums. Hidrotehniskās un meliorācijas būves (2.pielikums)

Paskaidrojuma raksts. (1.grupa) 1.daļa. Hidrotehniskās un meliorācijas būves (1.pielikums)

Paskaidrojuma raksts. (1.grupa) 2.daļa. Hidrotehniskās un meliorācijas būves (1.pielikums)

Apliecinājums ekspluatācijai vai nojaukšanai (11.pielikums)

Paskaidrojuma raksts. I daļa. (Hidroteh.melior.būves konservācija) (4.pielikums)

Paskaidrojuma raksts. II daļa. (Hidroteh.melior.būves konservācija) (4.pielikums)

MK Noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” veidlapas:

Apliecinājuma karte. 1.daļa. Inženierbūves – 3.pielikums

Apliecinājuma karte. 2.daļa. Inženierbūves – 3.pielikums

Apliecinājums ekspluatācijai. Inženierbūves – 11.pielikums

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu – 14.pielikums

Būvniecības iesniegums. Inženierbūves – 4.pielikums

Paskaidrojuma raksts. 1.daļa. Inženierbūves – 1.pielikums

Paskaidrojuma raksts. 2.daļa. Inženierbūves – 1.pielikums

Paskaidrojuma raksts konservācijai. 1.daļa. Inženierbūves – 2.pielikums

Paskaidrojuma raksts konservācijai. 2.daļa.Inženierbūves.-2.pielikums

MK Noteikumu Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” veidlapas:

Būvniecības ieceres iesniegums. Elektroapgādes objekti (2. pielikums)

Paskaidrojuma raksts. I daļa. Elektroapgādes objekti (3. pielikums)

Paskaidrojuma raksts. II daļa. Elektroapgādes objekti (3. pielikums)

Apliecinājuma karte. I daļa. Elektroapgādesobjekti (4.pielikums)

Apliecinājuma karte. II daļa. Elektroapgādes objekti (4. pielikums)

Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai. Elektroapgādes objekti (8. pielikums)

Paziņojums. Elektroapgādes objekti (1. pielikums)

Iesniegums koku ciršanai (7. pielikums)

MK Noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” veidlapas:

Būvniecības iesniegums. Autoceļi (7. pielikums)

Paskaidrojuma raksts. 1. daļa. Autoceļi (6. pielikums)

Paskaidrojuma raksts. 2. daļa. Autoceļi (6. pielikums)

Apliecinājuma karte 1. daļa. Autoceļi (8. pielikums)

Apliecinājuma karte 2. daļa. Autoceļi (8. pielikums)

Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai. Autoceļi (11. pielikums)

Pēdējais atjaunošanas datums: 17/06/2020 10:06
atpakaļ