Pirmdiena, 2022. gada 24 . janvāris

Vārda dienas: Eglons, Krišs, Ksenija

  • -A
  • A
  • +A

Iesniegumu veidlapas

Informācija par dokumentiem ēku pieņemšanai ekspluatācijā

Veidlapas:

Iesniegums Babītes novada pašvaldības institūciju maksas pakalpojumu sniegšanu

Iesniegums par atzīmes veikšanu

Iesniegums būvatļaujas pārreģistrācijai

Iesniegums atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam

Iesniegums izziņai par jaunbūves reģistrēšanu

Iesniegums izziņai par būves neesamību dabā

Iesniegums projektu saskaņošanai (reklāma, izkārtne, novietne, labiekārtojums, izmaiņas būvprojektā u.c)

Veidlapas Būvniecības informācijas sistēmai:

Iesniegums pilnvarojumam Būvniecības informācijas sistēmā

Jauna ārvalstnieka lietotāja reģistrācija (iesniegums)

02.09.2014. MK Noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” veidlapas:

Paskaidrojuma raksts I ēku grupai II daļa (1. pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai II daļa (2. pielikums)

Apliecinājuma karte II daļa (5. pielikums)

Ēkas fasādes apliecinājuma karte II daļa (6. pielikums)

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (17. pielikums)

Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai (14. pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai II daļa (7. pielikums)

MK Noteikumu Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” veidlapas:

Apliecinājums ekspluatācijai. Elektroniskie sakari (7.pielikums)

MK Noteikumu Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” veidlapas:

Paskaidrojuma raksts. (1.grupa) 2.daļa. Hidrotehniskās un meliorācijas būves (1.pielikums)

Apliecinājums ekspluatācijai vai nojaukšanai (11.pielikums)

Paskaidrojuma raksts. II daļa. (Hidroteh.melior.būves konservācija) (4.pielikums)

MK Noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” veidlapas:

Apliecinājuma karte. 2.daļa. Inženierbūves – 3.pielikums

Apliecinājums ekspluatācijai. Inženierbūves – 11.pielikums

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu – 14.pielikums

Paskaidrojuma raksts. 2.daļa. Inženierbūves – 1.pielikums

Paskaidrojuma raksts konservācijai. 2.daļa.Inženierbūves.-2.pielikums

MK Noteikumu Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” veidlapas:

Paskaidrojuma raksts. II daļa. Elektroapgādes objekti (3. pielikums)

Apliecinājuma karte. II daļa. Elektroapgādes objekti (4. pielikums)

Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai. Elektroapgādes objekti (8. pielikums)

Iesniegums koku ciršanai (7. pielikums)

MK Noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” veidlapas:

Paskaidrojuma raksts. 2. daļa. Autoceļi (6. pielikums)

Apliecinājuma karte 2. daļa. Autoceļi (8. pielikums)

Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai. Autoceļi (11. pielikums)

Pēdējais atjaunošanas datums: 09/09/2020 15:01
atpakaļ