2017. gada 17 . oktobrī

Vārda dienas: Gaits, Karīna

  • -A
  • A
  • +A

Iesniegumu veidlapas

Informācija par dokumentiem ēku pieņemšanai ekspluatācijā

VEIDLAPAS:

Iesniegums Babītes novada pašvaldības institūciju maksas pakalpojumu sniegšanu

Iesniegums par atzīmes veikšanu

Iesniegums būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanai un/vai pārreģistrācijai

Iesniegums atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam

Iesniegums izziņai par jaunbūves reģistrēšanu

Iesniegums izziņai par būves neesamību dabā

Iesniegums projektu saskaņošanai (reklāma, izkārtne, novietne, labiekārtojums, izmaiņas būvprojektā u.c)

02.09.2014. MK NOTEIKUMU NR. 529 “ĒKU BŪVNOTEIKUMI” VEIDLAPAS:

Būvniecības iesniegums (4.pielikums)

Paskaidrojuma raksts I ēku grupa I daļa (1. pielikums)

Paskaidrojuma raksts I ēku grupai II daļa (1. pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai I daļa (2. pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai II daļa (2. pielikums)

Paskaidrojuma raksts – lietošanas veida maiņa bez pārbūves (3. pielikums)

Apliecinājuma karte I daļa (5. pielikums)

Apliecinājuma karte II daļa (5. pielikums)

Ēkas fasādes apliecinājuma karte I daļa (6. pielikums)

Ēkas fasādes apliecinājuma karte II daļa (6. pielikums)

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (17. pielikums)

Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai (14. pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai I daļa (7. pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai II daļa (7. pielikums)

MK NOTEIKUMU NR. 501 “ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLU IERĪKOŠANAS, BŪVNIECĪBAS UN UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA” VEIDLAPAS:

Iesniegums. Elektronisko sakaru tīkla būvniecības iecere (2.pielikums)

Apliecinājums ekspluatācijai. Elektroniskie sakari (7.pielikums)

MK NOTEIKUMU NR. 550 “HIDROTEHNISKO UN MELIORĀCIJAS BŪVJU BŪVNOTEIKUMI” VEIDLAPAS:

Būvniecības iesniegums. Hidrotehniskās un meliorācijas būves (2.pielikums)

Paskaidrojuma raksts. (1.grupa) 1.daļa. Hidrotehniskās un meliorācijas būves (1.pielikums)

Paskaidrojuma raksts. (1.grupa) 2.daļa. Hidrotehniskās un meliorācijas būves (1.pielikums)

Apliecinājums ekspluatācijai vai nojaukšanai (11.pielikums)

Paskaidrojuma raksts. I daļa. (Hidroteh.melior.būves konservācija) (4.pielikums)

Paskaidrojuma raksts. II daļa. (Hidroteh.melior.būves konservācija) (4.pielikums)

MK NOTEIKUMU NR. 551 “OSTU HIDROTEHNISKO, SILTUMENERĢIJAS, GĀZES UN CITU, ATSEVIŠĶI NEKLASIFICĒTU, INŽENIERBŪVJU BŪVNOTEIKUMI” VEIDLAPAS:

Būvniecības iesniegums. Inženierbūves (4.pielikums)

Paskaidrojuma raksts. 1.daļa. Inženierbūves (1.pielikums)

Paskaidrojuma raksts. 2.daļa. Inženierbūves (1.pielikums)

Apliecinājuma karte. 1. daļa. Inženierbūves (3.pielikums)

Apliecinājuma karte. 2. daļa. Inženierbūves (3. pielikums)

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu (14.pielikums)

Apliecinājums. Ekspluat.inženierbūves (11.pielikums)

Paskaidrojuma raksts (konservācijai). 1. daļa. Inženierbūves (2. pielikums)

Paskaidrojuma raksts (konservācijai). 2. daļa. Inženierbūves (2. pielikums)

MK NOTEIKUMU NR. 573 “ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS, PĀRVADES UN SADALES BŪVJU BŪVNOTEIKUMI” VEIDLAPAS:

Būvniecības ieceres iesniegums. Elektroapgādes objekti (2. pielikums)

Paskaidrojuma raksts. I daļa. Elektroapgādes objekti (3. pielikums)

Paskaidrojuma raksts. II daļa. Elektroapgādes objekti (3. pielikums)

Apliecinājuma karte. I daļa. Elektroapgādesobjekti (4.pielikums)

Apliecinājuma karte. II daļa. Elektroapgādes objekti (4. pielikums)

Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai. Elektroapgādes objekti (8. pielikums)

Paziņojums. Elektroapgādes objekti (1. pielikums)

Iesniegums koku ciršanai (7. pielikums)

MK NOTEIKUMU NR. 633 “AUTOCEĻU UN IELU BŪVNOTEIKUMI” VEIDLAPAS:

Būvniecības iesniegums. Autoceļi (7. pielikums)

Paskaidrojuma raksts. 1. daļa. Autoceļi (6. pielikums)

Paskaidrojuma raksts. 2. daļa. Autoceļi (6. pielikums)

Apliecinājuma karte 1. daļa. Autoceļi (8. pielikums)

Apliecinājuma karte 2. daļa. Autoceļi (8. pielikums)

Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai. Autoceļi (11. pielikums)

Pēdējais atjaunošanas datums: 05/10/2016 16:46
atpakaļ