Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

  • -A
  • A
  • +A

Informācija par būvniecības jautājumiem

Informējam, ka nodevas maksājums par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir jāveic pirms paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes dokumentu iesniegšanas būvvaldē (BIS), atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15.2.punktam un Babītes novada pašvaldības 27.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Par pašvaldību nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” 9. punktam.

Būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē netiks virzīts akceptēšanai līdz maksājuma saņemšanai vai  maksājuma apliecinājuma uzrādīšanai. Nodevas apmērs par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, par būvniecības ieceres vienību ir EUR 15.00.

Maksājuma apliecinājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu bis@babite.lv

Apmaksu var veikt Babītes novada pašvaldības kasēs (tikai ar bankas kartēm) vai bankā:
Babītes novada pašvaldības kases darba laiki:
 
Centra ielā 4, Piņķos pirmdiena, ceturtdiena 08:30-12:15, 13:00-18:00 AS Swedbank, konts LV66HABA0551022355389
“Pīlādzīši”, Spuņciemā pirmdiena, ceturtdiena 15:00-20:00 AS Luminor, konts LV71RIKO0002013191923
Veicot maksājumu bankā lūdzam norādīt būvobjekta adresi un maksājuma mērķi.
Pēdējais atjaunošanas datums: 14/09/2020 17:21
atpakaļ